Kela ja kunnat tiivistävät toimeentulotuen yhteistyötä

Kela kokoaa helmikuussa kunnat keskustelemaan ja suunnittelemaan toimeentulotuen tulevaa yhteistyötä.

Perustoimeentulotuki siirtyy ensi vuoden alussa Kelan tehtäväksi. Tämän jälkeen asiakkaat hakevat toimeentulotukea pääasiassa Kelasta. Kela ratkaisee oikeuden perustoimeentulotukeen ja toimittaa täydentävää ja ehkäisevää tukea koskevat hakemukset kuntaan.

Toimeentulotuen yhteiset tehtävät edellyttävät entistä tiiviimpää yhteistyötä kuntien ja Kelan välillä. Sujuvia yhteisiä toimintatapoja on rakennettu muun muassa Kelan Toimeentulotuki 2017 -hankkeessa.

Toimeentulotuen yhteistyö on myös teemana Kelan ja Kuntaliiton järjestämissä tilaisuuksissa, jotka pidetään helmikuussa jokaisessa Kelan vakuutuspiirissä. Tilaisuuksissa käydään läpi ajankohtaiset kuulumiset toimeentulotuen uudistuksesta, tulevasta yhteistyöstä ja vuoden 2016 käytännön toimeenpanon etenemisestä. Tilaisuuksissa suunnitellaan toimeenpanon askelmerkkejä alueellisesta ja paikallisesta näkökulmasta.

Tilaisuudet on suunnattu erityisesti kuntien sosiaalijohdolle sekä toimeentulotuki- ja aikuissosiaalityötä kehittäville ja tekeville asiantuntijoille sekä ammattilaisille. Tilaisuuksissa ovat mukana Toimeentulotuki 2017 -hankkeen ja Kuntaliiton edustajien lisäksi Kelan vakuutuspiirin johtaja, asiakaspalveluyksikön päällikkö sekä toimeentuloturvaetuuksien ratkaisukeskuksen päällikkö.

Tilaisuuksista ja esityksistä tehdään tallenne, jota on mahdollista katsoa myöhemmin.

Lue lisää