Määräaikaisille lääkekorvausoikeuksille jatkoaikaa

Kela on pidentänyt 31.3.2020 ja 31.10.2020 välisenä aikana päättyvien lääkekorvausoikeuksien voimassaoloa 9 kuukaudella.

Kela myöntää tietyt lääkekorvausoikeudet määräajaksi. Tavallisesti määräaikaiselle korvausoikeudelle haetaan jatkoa uudella lääkärinlausunto B:llä. Koronaepidemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi lääkäreiden vastaanottoaikoja on kuitenkin saatettu perua tai siirtää. Siksi asiakkailla ei välttämättä ole mahdollisuutta saada uutta lääkärinlausuntoa. Tämän takia Kela on automaattisesti pidentänyt kaikkien 31.3.2020 ja 31.10.2020 välisenä aikana päättyvien korvausoikeuksien voimassaoloa ilman uutta lääkärinlausuntoa. Kela on lähettänyt kirjeen kaikille asiakkaille, joita asia koskee. Näitä asiakkaita on noin 20 000.

Kela korostaa, että pitkäaikaissairauden seurantaa tai hoitoa ei pidä lykätä. Asiakkaan pitää noudattaa sairautensa hoidossa terveydenhuollon antamia ohjeita ja asioida edelleen terveydenhuollossa, kun se on tarpeellista. Jos asiakas saa lääkärinlausunnon lääkekorvausoikeutta varten, se pitää toimittaa Kelaan.

Määräaikaisen lääkekorvausoikeuden voimassaolo

Asiakas voi tarkistaa lääkekorvausoikeutensa Kela-kortin kääntöpuolelta. Korvausoikeus on määräaikainen, jos korvausnumeron jälkeen ilmoitetaan päättymiskuukausi ja -vuosi (merkintä on muodossa /kk.vv).

Ajantasaiset korvausoikeudet voi tarkistaa myös Kelan asiointipalvelusta (www.kela.fi/asiointi). Asiointipalvelussa määräaikaisen korvausoikeuden tunnistaa siitä, että Oikeus voimassa -tietona näkyy oikeuden alkamispäivä ja päättymispäivä.

Kun asiakas ostaa lääkettä, apteekki saa Kelasta ajantasaisen tiedon lääkekorvausoikeuden voimassaoloajasta.

Määräaikaisen lääkekorvausoikeuden uusi päättymispäivä

Määräaikaisen lääkekorvausoikeuden uusi päättymispäivä
Merkintä Kela-kortissa korvausnumeron jälkeen Alkuperäinen päättymispäivä Uusi päättymispäivä
 /03.20 31.3.2020 31.12.2020
 /04.20 30.4.2020 31.1.2021
 /05.20 31.5.2020 28.2.2021
 /06.20 30.6.2020 31.3.2021
 /07.20 31.7.2020 30.4.2021
 /08.20 31.8.2020 31.5.2021
 /09.20 30.9.2020 30.6.2021
 /10.20 31.10.2020 31.7.2021

Lisätietoja