Moni opiskelija saa kesällä kehotuksen hakea asumistuen tarkistusta

Kela tarkistaa yleisen asumistuen, kun tuen myöntämisestä tai edellisestä tarkistuksesta on kulunut vuosi. Tukea saavan pitää itse hakea tarkistusta. Tarkistushakemus kannattaa toimittaa Kelaan hyvissä ajoin, jotta tuen maksamiseen ei tule katkosta.

Yleinen asumistuki myönnetään yleensä toistaiseksi, mutta tuki tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Asumistuen vuositarkistus tehdään, kun tuen myöntämisestä tai edellisestä tarkistuksesta on kulunut vuosi. Moni opiskelija on saanut edellisen päätöksen asumistuesta elo–syyskuussa 2019.

Kela muistuttaa asiakkaita vuositarkistuksesta kirjeellä noin kuukautta ennen tarkistusajankohtaa. Tarkistusta voi hakea kätevästi verkossa. Toinen vaihtoehto on täyttää yleisen asumistuen hakemus AT 1 (pdf).

Tarkistushakemus pitää toimittaa Kelaan mahdollisimman pian. Jos asumistuen vuositarkistusaika on esimerkiksi 1.8.2020, hakemuksen pitää olla Kelassa viimeistään 15.7.2020. Kelan lähettämässä kirjeessä kerrotaan määräaika tarkistushakemuksen toimittamiselle. Jos asiakas ei hae tarkistusta riittävän ajoissa, asumistuki lakkautetaan.

Välitarkistus on ajankohtainen, jos olosuhteet muuttuvat

Jos asiakkaan tai hänen ruokakuntansa jäsenen olosuhteet muuttuvat, tuki pitää tarkistaa jo ennen vuositarkistusta. Tätä kutsutaan välitarkistukseksi.

Asiakkaan pitää itse hakea asumistuen välitarkistusta ja ilmoittaa olosuhteiden muutoksesta Kelaan pikaisesti. Ennen tarkistushakemuksen tekemistä voi tarvittaessa soittaa Kelan palvelunumeroon 020 692 210 ja varmistaa, onko välitarkistus tarpeen.

Lisätietoa asiakkaille