Asiakkaan kuntoutus jatkuu terapiakilpailutuksen aikana normaalisti eteläisessä ja itäisessä vakuutuspiirissä

Kela kilpailuttaa syksyn aikana vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaterapian eteläisessä ja itäisessä vakuutuspiirissä. Ryhmäterapiasopimukset jatkuvat ennallaan. Asiakkaiden kuntoutus jatkuu tarjouskilpailujen aikana normaalisti.

Uusien sopimusten mukainen palvelu alkaa 1.3.2021. Jos asiakkaan palveluntuottaja tarjouskilpailun johdosta vaihtuu, Kela ilmoittaa siitä asiakkaalle ja ohjaa palveluntuottajan valinnassa.

Uudet kilpailutukset tehdään markkinaoikeuden päätösten vuoksi. Nykyisten palveluntuottajien sopimukset ovat voimassa siihen saakka, kunnes uusien tarjouskilpailujen mukaisten palvelujen toteuttaminen alkaa. Kilpailutukset eivät vaikuta muiden vakuutuspiirien toimintaterapiapalveluihin.