Kela turvaa jatkossakin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun


Vammaisten tulkkauspalvelun järjestämisessä lähtökohtana on, että palvelua ostetaan sen verran, kuin palveluun oikeutetut vammaiset henkilöt tarvitsevat. Nyt tehtävän hankinnan tavoitteena on myös, että palvelu järjestetään tasavertaisesti eri asiakasryhmille. Kelan toimintaa ohjaa laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta.

Vuonna 2018 käynnistyvän sopimuskauden palveluntarjoajiksi hyväksyttiin 120 tulkkauspalveluyritystä, joissa työskentelee yli 650 tulkkia. Tulkkien lopullista määrää ei vielä tiedetä, koska Kela käynnistää vielä lisähankinnat niillä alueilla ja niille kieliryhmille, joille ei saatu tarpeeksi tarjouksia. Vuonna 2018 Kela on varautunut ostamaan tulkkauspalvelua 49 milj. eurolla.

Palvelua ostetaan sen verran, kuin asiakkaat tarvitsevat

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun oli vuonna 2016 oikeutettu 5 981 henkilöä. Heistä 3 389 käytti palvelua. Kuulovammaisia käyttäjiä oli 2 345, puhevammaisia 774 ja kuulonäkövammaisia 270.

Kun tulkkauspalvelua käytettiin vuonna 2014 yhteensä yli 290 000 tuntia, vuonna 2016 käyttö oli noussut lähes 440 000 tuntiin. Myös tulkkaustilausten määrä kasvoi. Vuonna 2014 tehtiin yli 110 000 tilausta ja vuonna 2016 jo 142 000 tilausta. Vuonna 2014 käyttäjien määrä oli 3 387.

Vuonna 2016 palvelun kustannukset olivat 42,9 milj. euroa. Nyt tehtävän hankinnan arvo kasvaa 49 milj. euroon vuodessa. Kela ostaa lisää tulkkauspalvelua, jos hankitun palvelun määrä ei riitä kattamaan asiakkaiden tarvetta. Niille alueille ja kieliryhmille, joille ei tarjottu riittävästi tulkkauspalvelua, tehdään lisähankinta. Näitä ovat Itäisen ja Pohjanmaan hankinta-alueet sekä suomenruotsalainen viittomakieli.

Asiakas voi vaikuttaa siihen, kuka hänelle tulkkaa

Palvelua on vuosien mittaan kehitetty ja uudistettu. Kela käynnisti vuonna 2017 uuden etäpalvelun, jonka kautta kuulovammaiset asiakkaat voivat asioida viittomakielellä ja hoitaa lyhyitä tulkkaustarpeita, kuten ajanvarauksen tekemisen.

Uudella sopimuskaudella asiakas saa ottaa käyttöön henkilökohtaisen tulkkilistan. Sen avulla hän voi vaikuttaa siihen, kuka hänelle tulkkaa. Lisäksi palvelu järjestetään niin läheltä asiakasta tai tulkkauspaikkaa kuin mahdollista. Tämä lähipalveluperiaate on monelle asiakkaalle tärkeä. Lisäksi se pienentää tulkkien matkustamiseen käyttämää aikaa ja vapauttaa tulkkeja tulkkaustyöhön.

Uusituilla hankinnan kriteereillä Kela pyrki varmistamaan esimerkiksi sen, että tulkkien osaaminen on tarpeeksi korkealla tasolla ja että tulkkien tekemiin matkoihin ei kulu tarpeettoman paljon aikaa. Suunnitteilla on myös asiakkaiden toivoma sähköinen lomake, jolla voi tilata tulkin.

Kela järjestää keskiviikkona 4.10. asiakastapaamisen, jossa keskustellaan uudesta palvelumallista ja palveluun tulevista uudistuksista.

Kela myöntää ja järjestää tulkkauspalvelua kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille henkilöille. Toimintaa ohjaa laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta. Vuoden 2016 lopussa tulkkauspalveluun oikeutettuja asiakkaita oli 5 980. Vuoden aikana palvelua käytti 3389 henkilöä ja tehtiin 142 000 tulkkitilausta. Välitystoiminta on keskitetty Turussa sijaitsevaan Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen. Syksyn 2017 aikana palvelua uudistetaan.

Lisää tietoa asiakkaille