Vielä ehtii hakea – eläketuki myönnetty 3 207 ikääntyneelle pitkäaikaistyöttömälle

 

Eläketuen haku alkoi vilkkaasti viime toukokuussa. Nyt yli 3 200 Kelan asiakasta saa tukea. Tukeen oikeutetut voivat edelleen hakea sitä: tuessa on 6 kuukauden takautuva hakuaika.

Kela lähetti keväällä 4 250 mahdolliselle eläketuen saajalle kirjeen, jossa kerrottiin uudesta pitkäaikaistyöttömien ikäryhmälle suunnatusta etuudesta. Heistä kaikkiaan 3 182 on hakenut tukea elokuun loppuun mennessä. Tähän mennessä Kela on myöntänyt tuen 3 207 pitkäaikaistyöttömälle, jotka ovat tällä hetkellä yli 61-vuotiaita. Osa heistä on jo siirtynyt vanhuuseläkkeelle.

Hakemuksia Kelaan tuli elokuun loppuun mennessä kaikkiaan 4 389, mutta kaikki heistä eivät täyttäneet tuen myöntämisedellytyksiä.

– Hylkäävä päätös voi johtua toisesta etuudesta, joka vähentää eläketuen määrää, niin että sitä ei jää maksettavaksi, vaikka muut myöntämisedellytykset täyttyisivätkin. Eläketukihan on takuueläkkeen suuruinen eli tänä vuonna 760,26 e/kk. Eläketuen määrä pienenee samassa suhteessa kuin takuueläkekin, jos on muita tuloja, kertoo suunnittelija Jukka Tuomiaho. Eläketukea pienentävistä etuuksista hän mainitsee esimerkkinä perhe-eläkkeen.

Hakemusbuumi hoitui hallitusti – mitä on hakemattomuuden taustalla
 

Eläketuen hakemuksia tuli Kelaan toukokuussa yli 3000 ja kesäkuussa vajaa 800. Kaikkiaan hakemuksia on tähän mennessä tullut 4 442. Ensimmäisenä eläketuen maksupäivänä 2.6. Kela maksoi tuen 2242 hakijalle. Hakemusten käsittelyaika oli toukokuussa 8 päivää ja kesäkuussa 6,3 päivää.

Nyt eläketukihakemuksia ratkaistaan vajaa 200 kuukaudessa, mutta käsittely kestää hieman kauemmin.

– Vaikuttaa siltä, että nyt tulevissa hakemuksissa on enemmän selviteltävää. Se pidentää käsittelyaikaa, Tuomiaho kertoo.

Kaikki Kelasta kirjeen saaneet asiakkaat eivät ole hakeneet eläketukea. Sitä ei ole pakko hakea, vaan asiakas voi jatkaa työttömänä työnhakijana ja työmarkkinatuen saajana.

– Osa hakematta jättämisistä saattaa selittyä lähestyvällä vanhuuseläkeiällä. Yli 16 % kirjeen saaneista on täyttämässä pian 63 vuotta, ja se voi olla asiakkaan työeläkeikä. Lisäksi 10 % hakematta jättäneistä on täyttämässä 65 vuotta, joka on myös kansaneläkkeen vanhuuseläkeikä. Hakematta jättäneissä voi olla myös asiakkaita, jotka odottavat työkyvyttömyyseläkepäätöstä työeläkelaitoksestaan tai Kelasta, arvioi etuuspäällikkö Pirjo Raute Kelasta.

Raute lisää, että eläketuen saaja voi siirtyä työeläkkeelle, kun oma työeläkelain mukainen eläkeikä tulee täyteen. Eläketuen voi saada lyhyeksikin aikaa ennen eläkkeelle siirtymistä.

Vielä ehdit hakea


Eläketukea voivat edelleen hakea ne ikääntyneet pitkäaikaistyöttömät, jotka täyttävät sen myöntämisedellytykset. Tukea voidaan myöntää takautuvasti 6 kuukauden ajalta, joten tuki maksetaan takautuvasti kesäkuusta lähtien, jos sitä hakee joulukuun loppuun mennessä.

– Jos olet nyt kuluneiden kuukausien aikana saanut Kelasta jotain muuta etuutta kuten työttömyyspäivärahaa, sen määrä vähennetään takautuvasti maksettavasta eläketuesta, kertoo Raute ja lisää:
– Voit myös hakea tukea lokakuun tai marraskuun alusta. Tuen maksaminenhan päättyy, kun saavutat 65 vuoden iän. Hae vanhuuseläkettä työeläkelaitoksestasi. Jos työeläkkeesi on pieni, hae samalla vanhuuseläkettä myös Kelasta. Muista hakea eläkettä muutamia kuukausia ennen kuin eläkeikäsi täyttyy.

Lisätietoja asiakkaille: www.kela.fi/elaketuki