Inariin uusi Virtu-palvelupiste


Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen tiloissa Inarissa avataan saamelaisten kansallispäivänä 6. helmikuuta uusi Virtu-palvelupiste.

Virtu on virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, jossa Lapissa asuva voi hoitaa sähköisesti esimerkiksi Kela-asioitaan. Pisteen avajaisissa palvelua esitellään yhteistyökumppaneille klo 9–11 ja asiakkaille klo 12–15.

Virtu-pisteellä Kela-asiat hoituvat esimerkiksi videoyhteyden välityksellä. Tällä hetkellä valittavana on noin 260 erilaista palvelua, kuten kysymys- ja vastauspalvelu sekä mahdollisuus hakea etuuksia. Pisteellä voi myös maksutta tulostaa ja skannata asiakirjoja.

Ajan palvelupisteelle voi varata puhelimitse, verkossa tai paikalla olevalta henkilökunnalta. Tarvittaessa henkilökunta auttaa asioimisessa ja neuvoo palvelujen käytössä.

Tällä hetkellä Virtu-palvelupisteitä on Lapissa 12 kunnassa yhteensä 16 kappaletta. Palvelua pyritään laajentamaan tulevaisuudessa. Inarin palvelupiste vastaa Virtu-pisteen saamenkielisestä palvelusta. Tiistaisin ja torstaisin on klo 9–11 mahdollista asioida videoyhteyden välityksellä pohjois- ja koltansaameksi.

Haussa saamen kielten taitoisia digilähettiläitä

Virtu-pisteen avajaisissa on paikalla useita Kelassa työskenteleviä saamen kielten taitoisia työntekijöitä. Lisäksi paikalla on Digimpi Lappi -projekti, joka pyrkii viemään digiohjausta iäkkäämmille lappilaisille, jotta verkkopalveluiden käyttö tulisi heille tutuksi.

Vertaisopastus on yksi mainio digiosaamisen tukemisen tapa. Avajaisten aikana Sajoksessa etsitäänkin uusia vapaaehtoisia digilähettiläitä. Tällä hetkellä heitä on noin 70. Toivottavaa olisi saada myös saamenkielisiä digilähettiläitä.

Kela on mukana Digimpi Lappi -projektissa. Kelan työsarkaan kuuluu muun muassa digilähettiläiden kouluttaminen Eläkeliiton Digikerhoihin, kirjastoihin ja Virtu-pisteisiin sekä maakunnan Virtu-palvelujen esitteleminen yleisötapahtumissa.