Joka kymmenes työtön aktivoitui, kun aktiivimalli leikkasi etuutta

Alennetun työttömyysetuuden saajia on vähiten Pohjanmaalla, eniten Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä.

Aktiivimallin vuoksi alennettua työttömyysetuutta sai huhti-kesäkuussa noin 150 000 henkilöä. Heistä 97 000 sai Kelan maksamaa työttömyysetuutta ja 54 000 ansiopäivärahaa. Tiedot selviävät Kelan ja Finanssivalvonnan keräämistä tilastoista.

Huhti-kesäkuussa ansiopäivärahaa saaneista joka kolmas sai etuuden alennettuna. Kelan työttömyysetuuksien saajista 38 % sai etuuden alennettuna. Ansiopäivärahan pienempää osuutta selittää se, että ansiopäivärahan saajissa on enemmän lyhyen aikaa työttömänä olleita. Ensimmäisen 3 kuukauden ajalta aktiivimalli ei vielä alenna työttömyysetuutta.

Aktiivimalli on alentanut erityisesti iäkkäiden työttömien etuutta. Alennetun ansiopäivärahan saajista joka kolmas oli täyttänyt 60 vuotta. Myös Kelan etuuksien saajissa alennetun etuuden saaminen oli sitä yleisempää, mitä vanhemmasta ikäluokasta oli kyse.


Katso kuva täysikokoisena.

Vähiten työttömyysetuuksia maksettiin alennettuna Pohjanmaan maakunnissa, eniten Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä. Monissa suurissa kaupungeissa alennetun etuuden saajia oli suhteellisesti enemmän kuin muualla maassa.


Katso kuva täysikokoisena.

Arviolta hieman yli 10 % ensimmäisen tarkastelujakson jälkeen alennettua etuutta saaneista täytti aktiivimallin aktiivisuusehdot toisen tarkastelujakson aikana. Heistä, joilla Kelan maksamaa työttömyysetuutta alennettiin, 12 % sai soviteltua etuutta tai etuutta työllistymistä edistävän palvelun ajalta.  Alennetun ansiopäivärahan saajissa vastaava osuus oli 11 %.

 

Lisää tietoa:

Suomen työttömyysturvaetuuksien tilastot: