Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet nousevat 1,0 %

Kelan maksamia etuuksia korotetaan ensi vuonna kansaneläkeindeksin perusteella 1,0 %. Hallituksen talousarvioesityksen mukaan moniin etuuksiin on lisäksi tulossa tasokorotus.

Suurin osa Kelan etuuksista on sidottu kansaneläkeindeksiin. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella.

Lain mukaan Kela vahvistaa lokakuun loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden kansaneläkeindeksin pisteluvun. Vuonna 2020 pisteluku on 1633 (vuonna 2019 se oli 1617). Pisteluku kasvaa siis 1,0 %. Indeksitarkistus lisää Kelan etuusmenoja arviolta 63 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Indeksitarkistuksen perusteella esimerkiksi eläkettä saavan hoitotuen perusmäärä nousee 70,52 eurosta 71,21 euroon ja lasten kotihoidon tuen hoitoraha yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta 338,34 eurosta 341,69 euroon.

Tasokorotukset vahvistetaan myöhemmin

Hallitusohjelmassa ja hallituksen talousarvioesityksessä moniin Kelan maksamiin etuuksiin on suunniteltu myös tasokorotuksia 1.1.2020 alkaen. Tasokorotuksia on tulossa mm. kansaneläkkeeseen, takuueläkkeeseen, vähimmäismääräiseen sairauspäivärahaan sekä työmarkkinatukeen ja peruspäivärahaan.

Kela tiedottaa kaikki ensi vuoden etuusmäärät ja niihin liittyvät tulorajat joulukuussa, kun hallituksen talousarvioesitykseen liittyvät lait on käsitelty eduskunnassa.

Etuuksiin liittyviä euromääriä ja tulorajoja 1.1.2020 alkaen

Lisätietoa