Kela julkaisee uudet inarinsaamenkieliset sivut

Kela juhlistaa 6.2. vietettävää saamelaisten kansallispäivää julkaisemalla uudistetut inarinsaamenkieliset verkkosivut. Sivuilla kerrotaan aiempaa laajemmin Kelan etuuksista ja Kelan saamenkielisistä palveluista. Verkkosivujen ohella Kela julkaisee saamenkielisiä etuusesitteitä ja hakulomakkeita.

Uusi inarinsaamenkielinen verkkosivusto vastaa sisällöltään viime vuoden puolella julkaistuja selkosuomenkielisiä ja pohjoissaamenkielisiä verkkosivustoja. Sivusto on jaoteltu kahdeksaan elämäntilannekohtaiseen aihepiiriin: asuminen, eläkkeet, lapsiperheet, muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille, opiskelu ja asevelvollisuus, sairastaminen ja kuntoutus, toimeentulotuki sekä työttömyys. Lisäksi sivuilla kerrotaan Kelan saamenkielisestä asiakaspalvelusta sekä tukien hakemisesta ja maksamisesta. Sivuille tuodaan myös Kelan ajankohtaistiedotteet.

Saamen kielilaki takaa saamelaisille oikeuden asioida viranomaisten kanssa omalla äidinkielellään. Saamenkielisten verkko- ja etäpalvelujen avulla saamenkieliset voivat asioida aiempaa paremmin omalla kielellään asuinpaikasta riippumatta. Verkkopalvelujen myötä myös pienten kieliryhmien tarpeet voidaan ottaa huomioon.

Inarinsaamelaisten oma kieli, anarâškielâ, inarinsaame, on uhanalainen vähemmistökieli. Inarinsaamelaisten perinteiset asuma-alueet ovat Inarijärven ympäristössä. Inarinsaamen kielellä on aina ollut vähän puhujia mutta aktiivisen elvyttämisen myötä kieli on viime vuosikymmeninä saanut myös uusia puhujia.

Saamelaisten kansallispäivä 6.2. Kelassa

Kela huomioi saamelaisten kansallispäivän liputtamalla saamen lipulla päätoimitalossa Helsingin Töölössä. Juhlapäivä huomioidaan myös Kelan organisaatioviestinnässä: Kelan intranetissä kerrotaan saamelaisista, saamen kielistä ja saamenkielisistä palveluista.

Kela osallistuu saamelaisten kansallispäivän viettoon myös saamelaisalueella Inarissa, Suomen saamelaisten keskuksessa.

Myös lomakkeita ja esitteitä saamen kielillä

Verkkosivustojen lisäksi Kela julkaisee keskeisimmät hakulomakkeet ja etuusesitteet sekä ajankohtaistiedotteita kaikilla Suomessa puhutuilla saamen kielillä. Pohjoissaamenkieliset hakulomakkeet on julkaistu jo aikaisemmin. Inarinsaamenkieliset lomakkeet julkaistaan 2.3.2020. Koltansaamenkieliset verkkosivut ja lomakkeet julkaistaan, kun niiden käännökset valmistuvat.

Saamenkielisten lomakkeiden täyttämiseen tietokoneella tai muulla laitteella tarvitaan Adobe Reader -–ohjelma ja kunkin saamen kielen mukainen näppäimistöajuri. Hakemuksia ja niiden liitteitä sekä saamenkielisiä viestejä voi toimittaa Kelaan sähköisen asiointipalvelun kautta liitteenä tai postitse. Saamenkielisestä asioinnista kerrotaan lisää uudistettujen verkkosivujen Asiakaspalvelu-osiossa.

Kelan saamenkielisten palvelujen ja viestinnän kehittämisen lähtökohtana ovat saamenkielisten asiakkaiden kielelliset oikeudet ja erityistarpeet. Kela kehittää saamenkielisten asiakkaiden palveluja yhteistyössä Suomen saamelaiskäräjien kanssa.

Hyvää saamelaisten kansallispäivää!

Tutustu inarinsaamenkielisiin kela.fi-sivuihin osoitteessa www.kela.fi/anaraskielan.