Kela julkaisi tietoa koronaviruksen vaikutuksista selkosuomeksi

Kela.fin selkokielisellä sivustolla on julkaistu tietoa koronaviruksen vaikutuksista Kelan tukiin ja palveluihin. Sivulla kerrotaan selkokielellä hakemusten käsittelystä, asiakaspalvelusta, tartuntatautipäivärahasta ja tukien takaisinperinnästä. Sivua päivitetään ja täydennetään tarpeen mukaan.

Kela julkaisee tietoa koronaviruksen vaikutuksista myös selkokielellä, koska Kela haluaa varmistaa, että myös selkokielen tarvitsijat saavat tietoa poikkeustilanteen vaikutuksista tukiin ja palveluihin.

Selkokielestä hyötyvät etenkin ihmiset, joilla on vaikeuksia kielen tai ymmärtämisen kanssa. Selkokielen käyttäjäryhmiä ovat esimerkiksi kehitysvammaiset henkilöt, maahanmuuttajat sekä ihmiset, joilla on muistisairauksia tai lukemisen ja oppimisen vaikeuksia.

Kela julkaisi selkokielisen verkkosivuston lokakuussa 2019.

Tietoa koronaviruksen vaikutuksesta tukiin ja palveluihin saa myös kela.fin yleiskielisiltä sivuilta. Yleiskielisillä sivuilla olevaa tietoa päivitetään ja täydennetään jatkuvasti. Tärkeimmät päivitykset ja täydennykset lisätään myös selkosivuille.

Lue lisää