Kela julkaisi tietoa koronavirusepidemian vaikutuksista saamen kielillä

Kela.fin saamenkielisillä sivuilla on julkaistu tietoa siitä, miten koronavirusepidemia vaikuttaa Kelan tukiin ja palveluihin. Sivuilla kerrotaan hakemusten käsittelystä, asiakaspalvelusta, tartuntatautipäivärahasta ja tukien takaisinperinnästä. Sivuja päivitetään ja täydennetään tarpeen mukaan.

Kela julkaisee tietoa koronavirusepidemian vaikutuksista myös Suomessa puhutuilla saamen kielillä, koska Kela haluaa varmistaa, että myös saamenkieliset asiakkaat saavat tietoa siitä, miten poikkeustilanne vaikuttaa tukiin ja palveluihin. Saamenkielisille koronainfosivuille lisätään tärkeimmät tilanteen aiheuttamat muutokset. Lisätietoa koronavirusepidemian vaikutuksesta tukiin ja palveluihin saa kela.fin suomenkielisiltä sivuilta.

Koronatilanne tuo määräaikaisia muutoksia Kela-asiointiin ja etuuksiin. Näitä muutoksia ei vielä tässä vaiheessa päivitetä saamenkielisille etuussivuille. Etuussivujen muutostarvetta arvioidaan myöhemmin. Siksi on tärkeää seurata myös koronainfosivuja ja muuta Kelan ajankohtaistiedotusta koronatilanteen vaikutuksista.

Kela julkaisi viime vuonna pohjoissaamenkielisen verkkosivuston ja aiemmin tänä vuonna inarinsaamenkielisen sivuston. Koltansaamenkielinen verkkosivusto on tällä hetkellä työn alla. Kelan saamenkieliset verkkosivustot on jaoteltu kahdeksaan elämäntilannekohtaiseen aihepiiriin, joita ovat asuminen, eläkkeet, lapsiperheet, muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille, opiskelu ja asevelvollisuus, sairastaminen ja kuntoutus, toimeentulotuki sekä työttömyys. Lisäksi sivuilla kerrotaan Kelan saamenkielisestä asiakaspalvelusta sekä tukien hakemisesta ja maksamisesta.

Saamenkielinen palvelu Kelassa perustuu saamen kielilakiin. Saamenkielisellä viestinnällä pyritään varmistamaan saamenkielisten asiakkaiden kielellisten oikeuksien toteutuminen Kelan palveluissa.

Tietoa pohjoissaameksi siitä, miten koronavirusepidemia vaikuttaa Kelan tukiin ja palveluihin

Tietoa inarinsaameksi siitä, miten koronavirusepidemia vaikuttaa Kelan tukiin ja palveluihin

Tietoa koltansaameksi siitä, miten koronavirusepidemia vaikuttaa Kelan tukiin ja palveluihin