Kela kehittää kuntoutuspalvelujaan vastaamaan paremmin maahanmuuttajien tarpeisiin


Maahanmuuttajat käyttävät Kelan kuntoutuspalveluja muita vähemmän. Kelassa on käynnistetty uusi hanke, jotta maahanmuuttajien tarpeisiin voitaisiin vastata paremmin.

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden terveys ja hyvinvointi ovat keskimääräistä matalammalla tasolla. Erityisesti ammatilliseen kuntoutukseen maahanmuuttajat myös hakeutuvat muita harvemmin.

Palveluntuottajille paremmat valmiudet kuntoutuksen järjestämiseen

Yksi kehittämishankkeen (Mahku-hanke) tavoitteista on vahvistaa Kelan järjestämän kuntoutuksen palveluntuottajien valmiuksia työskennellä maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa. Valmiuksia lisätään koulutuksella.

Hankkeessa kokeillaan myös maahanmuuttajille suunnattua kuntoutuspalvelua, jonka avulla sairaudesta tai vammasta kärsiviä maahanmuuttajia tuetaan työmarkkinoille ja palkkatyöhön pääsemisessä. Kokeilussa yhdistetään ammatillinen kuntoutus ja suomen kielen opetus.

Tietoa kuntoutuksesta uusilla videoilla

Osana uutta hanketta Kela on julkaissut maahanmuuttajille tarkoitetun videon, jolla kerrotaan Kelan tarjoamista kuntoutuspalveluista selkeästi ja ymmärrettävästi. Video on julkaistu selkosuomeksi, venäjäksi, viroksi, arabiaksi, somaliksi, farsiksi ja kurdin soraniksi.

Videokampanja on toteutettu yhteistyössä Infopankki-verkkopalvelun kanssa. Verkkopalvelussa on runsaasti tietoa elämisestä ja asumisesta Suomessa. Sivustolla esitellään myös suomalaista yhteiskuntaa ja sen palveluita. Kela ja Infopankki ovat tuottaneet yhteistyössä palveluun muun muassa kattavan koostesivun Suomen sosiaaliturvasta. Sivustolta löytyy 12 kielellä tietoa myös Kelan etuuksista.

Lisätietoja asiakkaille: