Kela kilpailuttaa yksilöterapioita uudelleen eteläisessä ja itäisessä vakuutuuspiirissä 

Kela aloittaa syksyllä uusien tarjouskilpailujen valmistelun allas-, fysio- ja toimintaterapioista eteläisessä vakuutuspiirissä sekä fysio- ja toimintaterapioista itäisessä vakuutuspiirissä. Uusi kilpailutus tehdään markkinaoikeuden päätösten vuoksi.

Kela kilpailutti vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiapalvelut keväällä 2018.

Markkinaoikeus kumosi seuraavat yksilöterapioiden hankintapäätökset:

  • eteläinen vakuutuspiiri: allasterapia, fysioterapia ja toimintaterapia
  • itäinen vakuutuspiiri: fysioterapia ja toimintaterapia.

Nykyisten palveluntuottajien sopimukset ovat voimassa siihen saakka, kunnes uusien tarjouskilpailujen mukaisten palvelujen sopimuskaudet alkavat. Asiakkaiden kuntoutus jatkuu tarjouskilpailujen aikana kuntoutuspäätösten mukaisesti.

Jos asiakkaan palveluntuottaja uuden tarjouskilpailun johdosta vaihtuu, Kela ilmoittaa siitä asiakkaille ja ohjaa palveluntuottajan valinnassa.