Kela tähtää erinomaiseen laatuun taksipalveluissa

Kelan taksipalveluja tuottavat yritykset valmistautuvat parhaillaan uuteen toimintamalliin. Siinä korostuu palveluiden luotettavuus, laatu ja turvallisuus. 

Kela on kevään aikana kilpailuttanut korvaamiensa taksimatkojen palveluntuottajat. Kilpailutuksella haluttiin varmistaa palvelujen laatu ja turvallisuus ilman, että kustannukset suurenevat nykyisestä.

Heinäkuun alusta alkaen Kelan korvaamien taksimatkojen palveluista vastaa 17 alueellista palveluntuottajaa. Kaikilla alueilla kilpailutuksen voitti palveluntuottaja, joka täytti Kelan asettamat laatuvaatimukset ja tarjosi edullisimman hinnan kuljetuksille. Kilpailutettujen taksikyytien arvo oli 160 milj. euroa. Kelan tämän hetken arvion mukaan kuljetuskustannusten kilpailuttaminen säästää noin 10 %  julkisen talouden kustannuksia.

 Uusi toimintamalli tuo tehokkuutta

 Kilpailutuksella haettiin kokonaisvastuullisia palveluntuottajia. Tämä tarkoittaa, että palveluntuottajat vastaavat itsenäisesti kaikista taksipalveluun liittyvistä järjestelyistä. Ne hoitavat matkojen tilaukset, yhdistelyt, välityksen, kuljetuspalvelujen järjestämisen ja valvonnan, maksuliikenteen sekä raportoinnin. Lisäksi ne vastaavat kuljetuksiin liittyvistä asiakaspalautteista ja niiden käsittelystä.  

Taksipalvelujen kilpailutus tuo myös uudenlaisen liiketoimintamallin monelle alueelle.  Kelan korvaamia kuljetuksia ajavia takseja tulee olemaan vähemmän kuin nyt, koska kokonaisvastuullinen toimintamalli mahdollistaa muun muassa autojen tehokkaamman logistiikan. 

Autoilijoiden määrän väheneminen saattaa vaikuttaa 1.7.2018 alkaen asiakkaan mahdollisuuksiin saada käyttöönsä tämänhetkinen vakiotaksi.  Oikeus vakiotaksiin säilyy kuitenkin ennallaan.  Vaikka kuljettaja vaihtuisikin, palveluntuottajat ovat sitoutuneet noudattamaan laatukriteereitä, jotka Kela on asettanut kuljetuksille.  Kela pitää erityisen tärkeänä, että autoilijat erikoistuvat näihin kuljetuksiin. Tällöin asiakkaan yksilölliset avuntarpeet tulevat hyvin huomioiduksi matkan aikana.

Lue lisää: