Kela-taksien kilpailutus alkaa koko maassa

Kela on käynnistänyt sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen ja -palveluiden kilpailutuksen.

Kela hakee jokaiselle kilpailutusalueelle kahta palveluntuottajaa huolehtimaan Kelan korvaamista taksimatkoista ja hoitamaan kokonaisvastuullisesti suorakorvausmenettelyä. Hankintailmoitukset on julkaistu 2.6.2021.

Jokainen maakunta muodostaa erillisen kilpailutusalueen. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat muodostavat kuitenkin yhden kilpailutusalueen. Hankinta ei koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Jatkossa asiakkaalla on mahdollisuus valita, kummalta kilpailutusalueen palveluntuottajalta Kelan korvaama matka tilataan. Palveluntuottaja vastaa siitä, että kaikki siltä tilatut suorakorvausmatkat hoidetaan tilauksen mukaisesti tarkoitukseen sopivalla kulkuneuvolla. Hankinnan tavoitteena on turvata asiakkaiden yhdenvertainen ja luotettava pääsy terveydenhuoltoon riippumatta asiakkaan asuinpaikasta tai varallisuudesta.

Palvelun tuottaminen alkaa 1.1.2022, ja hankinnat toteutetaan kilpailutusalueittain käyttöoikeussopimuksina. Kysymyksessä on kokonaispalvelu, joka kattaa taksimatkojen tilauksen, yhdistelyn ja välityksen, kuljetuspalvelujen järjestämisen ja valvonnan sekä maksuliikenteen ja raportoinnin. Maksuliikenteessä käytetään Kelan sähköistä suorakorvausmenettelyä.

Hankintailmoituksiin voi tutustua julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa. Tarjoukset täytyy jättää viimeistään 5.8.2021 klo 13.00.

Maakuntien nykyiset palveluntuottajat hoitavat Kelan korvaamat taksimatkat nykyisten sopimusten mukaisesti vuoden 2021 loppuun asti.

Lue lisää