Kela uudistaa organisaationsa palvelujen turvaamiseksi


Kelan organisaatio jaetaan ensi vuonna kuuteen tulosyksikköön. Muutos keventää hallintoa ja selkeyttää Kelan toimintaa.

Kelan hallitus vahvisti 11. kesäkuuta Kelalle uuden työjärjestyksen 1.1.2016 alkaen. Työjärjestyksen mukaan Kelan organisaatio muodostuu ensi vuonna kuudesta tulosyksiköstä, jotka ovat seuraavat:

  • Asiakkuuspalvelut                     
  • Etuuspalvelut
  • Kehittämispalvelut                     
  • ICT-palvelut                               
  • Yhteiset palvelut  
  • Esikuntapalvelut

– Kyseessä on Kelan historian suurin hallinnonuudistus, joka on verrattavissa vuoden 1975 uudistukseen, jolloin eläke- ja sairausvakuutusten kenttäorganisaatiot yhdistettiin, arvioi pääjohtaja Liisa Hyssälä.

– Uudistus on välttämätön, jotta Kela pystyy vastamaan kasvaviin palvelutarpeisiin ja kehittämään asiakaspalveluaan, toteaa Kelan hallituksen puheenjohtaja Anneli Taina.

Hallinnon keventäminen aloitettiin Kelassa jo pari vuotta sitten. Tämän vuoden alussa Kela siirtyi kaksiportaiseen hallintoon, kun aluehallinto ja aluekeskukset lakkautettiin.

Nyt uudistus jatkuu. Uusi kuuden tulosyksikön malli korvaa Kelan nykyisen organisaation, jossa keskushallinto muodostuu 11 osastosta ja paikallishallinto 24 vakuutuspiiristä.

– Tavoitteena on rakentaa toiminnallinen kokonaisuus, joka tuottaa lisäarvoa asiakkaille, sidosryhmille ja omistajille sekä sisäisille asiakkaille. Uskon organisaatiouudistuksen madaltavan yksiköiden rajoja, helpottavan prosesseja ja lisäävän yhteistyötä kaikkialla Kelassa, Hyssälä toteaa.

Kuusi erikokoista tulosyksikköä

Uuden organisaation yksiköistä suurin on Etuuspalvelujen tulosyksikkö, joka sisältää viisi vakuutuspiiriä. Tulosyksikkö vastaa tehokkaasta ja yhdenmukaisesta etuusratkaisutoiminnasta koko maassa, ja siitä tulee työpaikka yli 3 000 kelalaiselle.

Asiakaspalvelusta eri palvelukanavissa ja asiointitavoissa vastaa valtakunnallisesti Asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö. Organisaatiouudistus ei vaikuta Kelan palvelupisteiden määrään. Toimisto- ja yhteispalvelupisteiden rinnalla asiakkaille on tarjolla palvelua verkossa, puhelimessa ja ajanvarauksella.

Kehittämispalvelujen tulosyksikkö vastaa asiakas- ja etuustietojärjestelmien sekä niihin liittyvien prosessien ja palvelujen kehittämisestä . ICT-palvelujen tulosyksikkö vastaa ICT-palvelujen tuottamisesta ja toimittamisesta asiakkaiden, sidosryhmien ja henkilöstön käyttöön.

Organisaation yhteisistä palveluista (esim. henkilöstö-, talous- ja hankintapalvelut) huolehtii Yhteisten palvelujen tulosyksikkö, joka sisältää myös nykyiset tutkimus-, aktuaari- ja tilasto- sekä viestintäpalvelut.

Uusista tulosyksiköistä pienin on Esikuntapalvelujen tulosyksikkö, jossa työskentelee noin 20 toimihenkilöä.. Yksikkö tukee johtoa strategisessa johtamisessa ja pyrkii varmistamaan Kelan toiminnan onnistumisen kaikilla organisaatiotasoilla.

Muutoksia johtajien työnjakoon

Kelan hallituksen tehtävänä on päättää myös pääjohtajan ja johtajien työnjaosta. Johtoryhmän kokoonpano muuttuu, kun johtaja Helena Pesola siirtyy eläkkeelle 31.7.2015. Kelan valtuutetut ovat esittäneet uudeksi johtajaksi Kari-Pekka Mäki-Lohiluomaa 1.8.2105 alkaen.

Hallitus päätti, että 1.1.2016 alkaen uudessa organisaatiossa pääjohtaja Liisa Hyssälän vastuualueena on Esikuntapalvelujen tulosyksikkö.

1.8.2015 aloittavan uuden johtajan vastuualue muodostuu Etuuspalvelujen ja Asiakkuuspalvelujen tulosyksiköistä.

Johtaja Mikael Forssin vastuualue muodostuu Kehittämispalvelujen, ICT-palvelujen ja Yhteisten palvelujen tulosyksiköistä.