Kela uudistaa ryhmäterapioiden hankinnan

Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettavat ryhmäterapiat tullaan jatkossa hankkimaan laadun perusteella. 

Kela ottaa ryhmäterapioiden hankinnassa käyttöön käänteisen kilpailutuksen eli niin sanotun ranskalaisen urakan. Se tarkoittaa sitä, että ryhmäterapiakäynneille asetetaan kiinteät hinnat, joita tarjousten tulee noudattaa.  Palveluntuottajat kilpailevat siis ainoastaan laadulla, ja hankintapäätös tehdään vertailemalla sitä.

Ryhmäterapioita koskevat tarjouskilpailut alkavat aikaisintaan viikolla 13. Kiinteät hinnat määritellään edellisistä tarjouskilpailuista saatujen tietojen perusteella. Hinnat ja laatutekijät kerrotaan tarjouspyynnössä.

Kelan tavoitteena kuntoutuspalveluiden hankinnoissa on palveluiden riittävä saavutettavuus, erinomainen laatu, asiakkaan valinnanvapaus ja kustannustehokkuus.

Tarjouskilpailujen käynnistyttyä Kela ei voi kommentoida kilpailutusta kesken hankinnan, koska se vaarantaisi tarjouskilpailuun osallistuvien yhdenvertaisen kohtelun ja koko tarjouskilpailun hankintalain mukaisen toteuttamisen. Tarjoajilla on mahdollisuus esittää tarjouskilpailua ja tarjousten tekemistä koskevia kysymyksiä sähköisessä kilpailutusjärjestelmässä (Hanki-palvelu). Kysymykset ja vastaukset julkaistaan sähköisessä järjestelmässä, jossa ne ovat kaikkien kyseiseen tarjouskilpailuun rekisteröityneiden tarjoajien luettavissa.