Kela viettää saamen kielten viikkoa – saamenkielisiä palveluja kehitetään yhdessä kieliyhteisön kanssa

Saamen kielten viikon tavoitteena on saada saamen kielille näkyvyyttä ja kuuluvuutta kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Kelassa saamen kielten viikkoa vietetään kehittämistyön parissa.

Saamen kielten viikon yhteisenä tavoitteena on saada saamen kielille näkyvyyttä ja kuuluvuutta kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso toivoo, että mahdollisimman monet toimijat osallistuisivat saamen kielten viikkoon:

– Kun kieli näkyy päivittäin, luo se tunteen, että meidän kielemme on hyväksytty, sillä on arvoa ja se kuuluu yhteiskuntaan.

Saamen kielten viikko näkyy Kelassa sekä kelalaisille että asiakkaille suunnatussa viestinnässä. Huomiota saa tänä vuonna erityisesti saamenkielisen palvelun kehittäminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Saamen kielten viikolla viestitään myös kelalaisille

Saamen kieltä tehdään kieliviikon aikana näkyväksi ja kuuluvaksi myös Kelan sisällä. Tavoitteena on, että jokainen Kelassa työskentelevä tuntee saamelaisten kielelliset oikeudet ja osaa ohjata saamenkielisen asiakkaan omakieliseen palveluun.

Kela tarjoaa kaikille kelalaisille mahdollisuutta Saamelaiset Kelan asiakkaina -verkkokurssin suorittamiseen. Kurssi on tiivis tietopaketti saamelaisesta kulttuurista ja saamelaisten kielellisistä oikeuksista. Myös muiden organisaatioiden työntekijät pääsevät pian tutustumaan Kelan tuottamaan Moodle-verkkokurssiin eOppivan kautta.

Teemaviikon aikana Kelan saamenkielisen palvelun parissa työskentelevät asiantuntijat kertovat muille kelalaisille omasta suhteestaan saamen kieleen ja kulttuuriin. Samalla he jakavat kokemuksiaan siitä, millaista on työskennellä saamenkielisten palvelujen parissa Kelassa.

Kela kehittää saamenkielisiä palveluja yhdessä saamelaisten kanssa

Kela kehittää saamenkielisiä palveluja yhteistyössä saamelaisen kieliyhteisön kanssa. Kehittämistoimia linjataan vuosittain yhdessä saamelaiskäräjien kanssa. Kelan ja saamelaiskäräjien edustajat tapaavat seuraavan kerran Inarissa marraskuussa.

Saamenkielisten palvelujen kehittämisessä hyödynnetään myös asiakasraateja. Vuoden 2021 aikana pidettyihin saamenkielisen palvelun asiakasraateihin on osallistunut kaikkien Suomessa puhuttujen saamen kielten eli pohjois-, inarin- ja koltansaamen puhujia. Asiakasraadeissa asiakkaat pääsevät arvioimaan sitä, kuinka hyvin Kelan palvelut vastaavat heidän toiveisiinsa ja tarpeisiinsa.   

Kela osallistuu myös saamenkielisten palvelujen laatutyöhön. Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke järjesti kevään 2021 aikana saamenkielisen palvelun laatutyöpajoja. Työpajojen pohjalta laaditut yhteiset saamenkielisten ja saamelaisen kulttuurin mukaisten sote-palvelujen laatusuositukset valmistuvat syksyn aikana. Suositukset tukevat jatkossa myös Kelan saamenkielisten palvelujen kehittämistä.

Edellä mainituilla kehittämistoimilla pyritään varmistamaan saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutuminen Kelan palveluissa.

Saamenkielistä viestintää palvelujen tueksi

Kelan saamenkielisen viestinnän tavoitteena on tarjota tietoa Kelan palveluista ja etuuksista kolmella saamen kielellä. Kelassa on työskennellyt saamenkielisen viestinnän asiantuntija vuodesta 2020.

Kela julkaisi saamenkieliset verkkosivut 2019–2020 ja tarjoaa Elämässä.fi-sivustolla asiointivinkkejä myös saameksi. Lisäksi Kelalla on tulostettavia esitteitä ja ohjeita sekä 30 etuuslomaketta saameksi.

Äitiyspakkaukseen voi jatkossa saada myös saamenkielisen ensikirjan. Aikaisemmin ensikirja on ollut saatavilla vain verkosta tulostettavana pdf-tiedostona pohjoissaameksi. Seuraava ensikirja julkaistaan oikeana kirjana kaikilla kolmella saamen kielellä.

Sähköinen asiointi saameksi tulossa

Laillisuusvalvoja kiinnitti vuonna 2019 huomiota siihen, että Kela ei tarjoa sähköistä asiointia saameksi. Kelan tavoitteena on korjata tämä puute. OmaKela-asiointipalvelun saamenkielisiä toimintoja kehitetään parhaillaan. Ensimmäisten toimintojen arvioidaan valmistuvan vuonna 2022.

Saamenkielisen palvelun työpajoja kumppaneille

Kela järjestää joulu-tammikuussa sarjan verkkotyöpajoja saamenkielisestä palvelusta. Ne on tarkoitettu viranomaisten, kuntien ja hyvinvointialueiden asiantuntijoille, jotka työssään kohtaavat saamenkielisiä asiakkaita.

Työpajoissa tutustutaan saamenkielisten asiakkaiden tarpeisiin ja pohditaan yhdessä ratkaisuja saamenkielisten palvelujen tarjoamiseen. Ilmoittaudu työpajoihin täällä (lyyti.fi)!

Hyvää saamen kielten viikkoa!

Lue lisää