Kela voi periä veronpalautuksen velkojen maksuun

Kela voi pyytää ulosottoviranomaista ulosmittaamaan asiakkaan veronpalautuksen.

Kela perii velkoja veronpalautuksista ulosoton kautta. Tämä koskee etuuksien takaisinperinnästä syntyneitä velkoja, Kelan perinnässä olevia opintolainoja ja elatusapuvelan perintää.

Kela voi pyytää ulosottoviranomaista ulosmittaamaan veronpalautukset silloin, kun asiakas ei ole sopinut Kelan kanssa velan maksamisesta tai ei ole noudattanut Kelan kanssa tekemäänsä osamaksusuunnitelmaa. Veronpalautuksia ei kuitenkaan ulosmitata niiltä asiakkailta, jotka ovat maksaneet etuuden perintää tai opintolainaa osamaksusuunnitelman mukaan. Elatusapuvelkaa osamaksulla maksavilta asiakkailta veronpalautus ulosmitataan.

Kela ei lähetä asiasta erillistä ilmoitusta tai maksukehotusta. Sen sijaan ulosottoviranomainen lähettää ilmoituksen vireilletulosta ja maksukehotuksen ennen veronpalautuksen ulosmittausta. Jos asiakas maksaa koko velan saatuaan maksukehotuksen etuuksien takaisinperinnästä tai opintolainasta, veronpalautusta ei ulosmitata näihin velkoihin eikä asiasta tule merkintää ulosottorekisteristä annettavaan todistukseen.

Perintä on Kelan lakisääteinen velvollisuus. Vuoden 2017 lopussa Kelalla oli takaisinperittävänä liikaa maksettuja etuuksia noin 122 milj. euroa, opintolainoja noin 122 milj. euroa ja elatusapuvelkoja noin 194 milj. euroa.

Lue lisää: www.kela.fi/perinta