Kelaan saapunut 192 000 toimeentulotuen hakemusta

Perustoimeentulotuki siirtyi kunnista Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alussa. Tammikuun toimeentulotukea pystyi hakemaan Kelasta jo joulukuussa 2016, joten toimeentulotuen hakemuksia on otettu Kelassa vastaan 2 kuukauden ajan. Hakemuksia on saapunut 192 000.

Kunnille on annettu mahdollisuus tehdä siirtymäaikana pidempiä toimeentulotukipäätöksiä, jotka voivat ulottua maaliskuun loppuun.
– Loputkin toimeentulotuen asiakkaat siirtyvät kunnista Kelaan kevään aikana. Päätelmiä toimeentulotuen hakijamääristä ei siis sitä ennen voi vielä tehdä, etuusjohtaja Anne Neimala selventää.  

Noin 75 % toimeentulotuen hakemuksista on ratkaistu myönteisesti. Valtaosa kielteisistä päätöksistä johtuu liian suurista tuloista, jolloin toimeentulotukeen ei ole oikeutta. Toiseksi yleisin syy on se, ettei tarvittavia lisäselvityksiä tai liitteitä ole toimitettu määräajassa. Osa kielteisistäkin päätöksistä tulee myönteisiksi, kun asiakas toimittaa jälkikäteen esimerkiksi sähkölaskun.

Hakemukset on käsitelty keskimäärin 6 päivässä. Hakemuksista 98 % on käsitelty 7 päivän käsittelyaikatakuun kuluessa. Poikkeamat johtuvat siitä, että asiakkaiden siirtyessä kunnista Kelaan hakemuksissa on ollut poikkeuksellisen paljon erikseen selvitettäviä asioita ja liitteitä. Kiireellisissä tilanteissa toimeentulotuen päätöksen on voinut saada jopa samana päivänä.

Toimeentulotukihakemuksia käsitellään Kelassa noin 600 ratkaisijan voimin. Myös toimistojen ja puhelinpalvelun asiakaspalveluhenkilöstöä on lisätty. Siirtymävaiheessa on tehty runsaasti ylitöitä, jotta muutoksesta ei aiheutuisi haittaa asiakkaille.

Hakemus kätevästi verkossa

Toimeentulotukea voi saada, jos tulot eivät riitä välttämättömiin menoihin, kuten asumiseen ja ruokaan. Kela tarjoaa asiakkaille monipuoliset asiointimahdollisuudet: palvelua saa toimistojen lisäksi puhelimitse ja verkossa.

Uusista hakemuksista 52 % ja jatkohakemuksista jopa 67 % on jätetty Kelan verkkoasiointipalvelun kautta. Jos asiointi onnistuu verkossa, se on myös kaikista sujuvin ja nopein vaihtoehto. Verkkoasioinnissa on asiakkaan kannalta monta etua. Kun hakee tuet ja lähettää liitteet verkossa, myös hakemuksen käsittely nopeutuu ja asiakas saa tuet nopeammin. Hakemuksessa on valmiiksi osa tiedoista, joten kaikkia kohtia ei tarvitse täyttää. Palvelu myös opastaa hakemuksen täytössä.

Verkkopalvelusta voi tarkistaa yhdellä silmäyksellä myös hakemuksen tilanteen ja seuraavat maksut. 

Lue lisää toimeentulotuesta: