Kelan kuntoutuspalvelujen järjestäminen  koronavirusepidemian aikana

Kelan tavoitteena on mahdollisimman tehokkaasti hidastaa koronaviruksen leviämistä ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia. Kela suosittaa, että kasvokkain tapahtuva kuntoutus keskeytetään ja kuntoutus toteutetaan reaaliaikaisena etäkuntoutuksena, jos mahdollista.

Hallitus on todennut, että Suomi on poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus on suosittanut välttämään tarpeetonta liikkumista, kokoontumista ja fyysisiä kontakteja. Kaikkien rajoittamistoimien tarkoituksena on hidastaa koronavirusepidemian leviämistä ja suojella riskiryhmiin kuuluvia.

Hallituksen esittämät toimenpiteet vaikuttavat Kelan kuntoutuspalveluihin seuraavista syistä:

  • Kasvokkain tapahtuva kuntoutus sisältää altistumisriskin, joka koskee asiakasta, palveluntuottajaa ja heidän läheisiään.
  • Suuri osa Kelan kuntoutuksen asiakkaista kuuluu THL:n määrittelemiin riskiryhmiin.
  • Kelan kuntoutuspalveluissa ei ole kyse kiireellisestä terveyttä turvaavasta toiminnasta. Terveydenhuolto vastaa asiakkaiden kiireellisen sairaanhoidon ja kuntoutuksen tarpeista.

Kelan tavoitteena on mahdollisimman tehokkaasti hidastaa koronaviruksen leviämistä ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia. Kela suosittaa, että  kasvokkain tapahtuva kuntoutus keskeytetään ja kuntoutus toteutetaan reaaliaikaisena etäkuntoutuksena, jos mahdollista.

Hallitus on vahvasti suosittanut, että kokoontumisia vältetään koronaepidemian aikana. Ryhmämuotoista kuntoutusta ei ole mahdollista järjestää etäkuntoutuksena, joten Kela suosittaa, että ryhmämuotoinen kuntoutus keskeytetään.

Koronavirusepidemian aikana palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta järjestää kuntoutusta kasvokkain eikä asiakkaalla ole velvollisuutta osallistua kasvokkain tapahtuvaan kuntoutukseen. Jos asiakas arvioi kuntoutuksen tarpeelliseksi riskit huomioiden, eikä palveluntuottaja toteuta kuntoutuspalvelua epidemian aikana, asiakas voi valita toisen palveluntuottajan.

Palveluntuottajan ja asiakkaan on sovittava kuntoutuksen jatkamisesta yhdessä. Jos kuntoutusta päätetään jatkaa kasvokkain, palveluntuottajan ja asiakkaan on arvioitava koronavirusinfektion leviämiseen liittyvät riskit ja huolehdittava tehostetusta hygieniasta ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta.

Tarvittaessa palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa kuntoutukselle uuden ajankohdan. Jos kuntoutusta ei ehditä toteuttaa voimassa olevan kuntoutuspäätöksen aikana, asiakas, palveluntuottaja tai terveydenhuolto voi ottaa myöhemmin yhteyttä Kelaan kuntoutuspäätöksen voimassaolon pidentämiseksi.

Kuntoutusrahan maksaminen, jos kuntoutus keskeytyy

Jos asiakas on hakenut kuntoutusrahaa, asiakas voi ottaa yhteyttää Kelaan verkkoasioinnin kautta (kela.fi/asiointi) tai puhelimitse numeroon 020 692 205. Kela arvioi, voidaanko kuntoutusrahan maksamista jatkaa, vaikka kuntoutus on tilapäisesti keskeytetty.

Yleistä etäkuntoutuksen toteutuksesta

Etäkuntoutus on  toteutettava Valviran ohjeen mukaisesti. Valviran ohje löytyy täältä

Palveluntuottaja vastaa etäkuntoutuksen tietosuojasta Valviran ohjeen mukaisesti. Etäkuntoutuksen käytöstä ei tarvitse erikseen ilmoittaa Kelaan.

Eri kuntoutusmuotoja koskevat tarkennukset

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat

Kela suosittaa, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat järjestetään etäkuntoutuksena, jos etäkuntoutus sopii asiakkaalle ja terapeutille. Jos asiakas on lapsi, on arvioitava lapsen kehitystaso huomioiden, milloin lapsen vanhemman tai muun turvallisen aikuisen pitää olla läsnä.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioita on mahdollista toteuttaa myös kasvokkain.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapia voidaan toteuttaa poikkeuksellisesti myös puhelimitse. On huomioitava, että puhelinyhteyttä käytettäessä tietosuoja ei ole yhtä vahva kuin etäteknologiaa käytettäessä. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja.

Tarvittaessa asiakkaan kuntoutuspäätöstä voidaan jatkaa enintään 6 kuukaudella kuntoutussuunnitelman mukaisesti.  Asiakas, palveluntuottaja tai terveydenhuolto voi ottaa myöhemmin yhteyttä Kelaan kuntoutuspäätöksen voimassaolon pidentämiseksi.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapiat

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioita ei ole palvelukuvauksen mukaan mahdollista järjestää etäkuntoutuksena. Koronaepidemian vuoksi kokoontumisia on syytä välttää. Kela suosittaa, että ryhmäterapiat keskeytetään.

Kuntoutuspsykoterapia

Kela suosittaa, että kuntoutuspsykoterapia (yksilö-, pari- tai perheterapia) järjestetään etäterapiana. Se voidaan toteuttaa poikkeuksellisesti myös puhelimitse. On huomioitava, että puhelinyhteyttä käytettäessä tietosuoja ei ole yhtä vahva kuin etäteknologiaa käytettäessä. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja.

Kuntoutuspsykoterapiaa (yksilö-, pari- tai perheterapiaa) on mahdollista toteuttaa myös kasvokkain tapahtuvana kuntoutuksena.

Kuntoutuspsykoterapian ryhmäterapioita ei ole mahdollista järjestää etäkuntoutuksena. Koronaepidemian vuoksi kokoontumisia on syytä välttää. Kela suosittaa, että ryhmäterapiat keskeytetään.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit (mukaan lukien OPI-kurssit sekä Taito- ja KIILA-kurssit)

Kursseja ei voida palvelukuvauksen mukaan toteuttaa kokonaan etäkuntoutuksena. Kursseja voidaan siirtää. Koronaepidemian vuoksi kokoontumisia on syytä välttää. Kela suosittaa, että kurssit keskeytetään.

Moniammatillinen yksilökuntoutus

Moniammatillista yksilökuntoutusta ei voida järjestää etäkuntoutuksena. Koronaepidemian vuoksi kokoontumisia on syytä välttää. Kela suosittaa, että tämä huomioidaan kuntoutuksen toteutuksessa. Tarvittaessa asiakkaan kuntoutusjakson ajankohtaa siirretään. Asiakkaan kuntoutuspäätöstä voidaan tarvittaessa jatkaa enintään 6 kuukaudella kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Asiakas, palveluntuottaja tai terveydenhuolto voi ottaa myöhemmin yhteyttä Kelaan kuntoutuspäätöksen voimassaolon pidentämiseksi.

Neuropsykologinen kuntoutus

Kela suosittaa, että neuropsykologinen kuntoutus järjestetään etäkuntoutuksena. Neuropsykologinen kuntoutus on mahdollista toteuttaa myös kasvokkain.

LAKU-perhekuntoutus

Kela suosittaa, että LAKU-perhekuntoutus järjestetään etäkuntoutuksena. LAKU-perhekuntoutus on mahdollista toteuttaa myös kasvokkain.

NUOTTI-valmennus

Kela suosittaa, että NUOTTI-valmennus järjestetään etäkuntoutuksena.  Valmennus voidaan toteuttaa poikkeuksellisesti myös puhelimitse. On huomioitava, että puhelinyhteyttä käytettäessä tietosuoja ei ole yhtä vahva kuin etäteknologiaa käytettäessä. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja. NUOTTI-valmennus on mahdollista toteuttaa myös kasvokkain.

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Kela suosittaa, että ammatillinen kuntoutusselvitys järjestetään etäkuntoutuksena. Ammatillinen kuntoutusselvitys on mahdollista toteuttaa myös kasvokkain.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)

Työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta (TEAK) ei voida järjestää etäkuntoutuksena. Kuntoutuspalvelu on mahdollista toteuttaa kasvokkain. Koronaepidemian vuoksi kokoontumisia on syytä välttää. Kela suosittaa, että tämä huomioidaan kuntoutuspalveluun mahdollisesti sisältyvän ryhmämuotoisen kuntoutuksen toteutuksessa. 

Koulutuskokeilu

Oppilaitokset ovat tällä hetkellä suljettuina, joten koulutuskokeilut siirtyvät.

Koulutus ammatillisena kuntoutuksena

Opiskelu toteutuu etänä tai muuten sovitusti oppilaitosten ollessa suljettuina.

Seuraa viranomaisten ohjeita ja tiedotteita