Kelan uuden strategian keskiössä on hyvinvoiva kansalainen

Kelan tavoitteena on, että asiakkaiden toiminta- ja työkyky paranee sekä hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat. Kela haluaa, että oikea-aikaiset ja luotettavat palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Kela on mukana rakentamassa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa.

Kelan hallitus hyväksyi kokouksessaan 18.6. Kelan uuden strategian.

Kelan visio on Palvelujen edelläkävijänä luomme hyvinvointia ja oman elämän hallintakykyä.

– Rohkeasti uudistumalla ja byrokratiaa purkamalla kasvatamme asiakkaiden luottamusta Kelaan, pääjohtaja Elli Aaltonen kuvailee.

Kelan uudessa strategiassa on kolme tavoitetta: asiakaskokemuksen kehittäminen, luottamus ja yhteistyön vahvistaminen sekä tiedon liikkuvuus ja hyödyntäminen.

Kelan hallituksen puheenjohtaja Terttu Savolaisen mukaan on tärkeää, että Kela on aktiivisesti mukana uuteen hallitusohjelmaan kirjatussa perusturvan uudistamistyössä.

– Erinomainen asiakaskokemus ja toimivat digitaaliset palvelut edellyttävät tehokkaampaa eri lähteistä tulevan tiedon vaihtoa ja yhdistelemistä. Tämä puolestaan edellyttää muutoksia erityisesti etuuslainsäädännössä, Savolainen muistuttaa.

Ihmistä arvostava, osaava, yhteistyökykyinen ja uudistuva Kela

Kelan strategia rakennettiin talven ja kevään aikana tiiviissä yhteistyössä henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa. Strategiaa työstäneet palvelumuotoilijat kävivät myös seuraamassa käytännön asiakaspalvelutilanteita.

– Tavoitteenamme on selkeyttää palveluamme ja poistaa asiakkaan tarvetta asioida. Työtä sujuvoittamalla pystymme kohdentamaan resurssimme apua eniten tarvitseville, pääjohtaja Aaltonen linjaa.

Jotta strategiset tavoitteet muuttuisivat todeksi, tarvitaan saumatonta yhteistyötä sekä luottamuksen kulttuuria suhteessa asiakkaaseen ja kumppaneihin. Kelan työntekijöiden itseohjautuvuutta tullaan lisäämään ja päällekkäisiä toimia talon sisällä ja eri viranomaisten kesken karsimaan.