Kelan verkkopalveluiden saavutettavuus on hyvällä tasolla

Verkkopalveluiden saavutettavuus paranee ensi vuoden aikana, jolloin mahdollisimman moni asiakas voi käyttää niitä helposti toimintakyvystä tai -rajoitteesta huolimatta.

Kelan verkkopalveluihin on jo muutaman vuoden ajan suunniteltu ja toteutettu saavutettavuusdirektiivin vaatimia muutoksia. Yhteistyötä on tehty Kehitysvammaliiton ja Annanpuran kanssa. Järjestöjen asiantuntijat ovat arvioineet verkkopalvelujen saavutettavuutta ja käytettävyyttä useaan otteeseen.

Kela.fin ja kanta.fin saavutettavuutta kehitetään edelleen

Kela.fi- ja kanta.fi-sivustot ovat saaneet arvioinneissa hyviä arvosanoja. Ne ovat jo monilta osin saavutettavia. Niitä voi esimerkiksi käyttää apuvälineillä, kuten ruudunlukuohjelmalla.

Kela.fissä ja kanta.fissä keskeisin parannettava asia on erilaisten liitetiedostojen määrän vähentäminen sekä tiedostojen ja lomakkeiden saavutettavuus. Myös mobiilinavigaation saavutettavuudessa on parannettavaa. Teknisen saavutettavuuden lisäksi sisältöjen selkeyttä kehitetään jatkuvasti.

Verkkoasiointipalvelun ulkoasu selkeytyy

Nykyinen Kelan verkkoasiointipalvelu ei vielä ole saavutettava, mutta sen uudistaminen on aloitettu. Asiakkaille uudistus alkaa näkyä jo tulevan vuoden aikana. Näkyvin muutos on se, että ulkoasu selkeytyy ja on yhtenäinen kela.fin kanssa.

Verkkoasiointipalvelu uudistetaan vaiheittain, koska käsiteltävää tietoa on paljon. Lisähaastetta uudistustyöhön tuo se, että asiointipalvelua on rakennettu eri aikoina ja eri tarpeisiin. Saavutettavuuden näkökulmasta haasteita tuovat asiointipalvelussa näkyvien päätösten ja kirjeiden erilaiset tiedostomuodot ja mahdollisuus tulostaa niitä. Verkkoasioinnin uudistus alkaa asiointipalvelun etusivusta, joka julkaistaan testiversiona. Halutessaan asiakkaat voivat kokeilla sitä, ja antaa Kelaan palautetta.

Syksystä 2020 alkaen verkkopalveluiden tulee olla saavutettavia

Maanantaista 23. syyskuuta lähtien kela.fissä ja kanta.fissä kerrotaan, milloin saavutettavuusvaatimukset koskevat Kelan verkkopalveluita ja milloin lain edellyttämä saavutettavuusseloste julkaistaan. Lain mukaan Kelan verkkopalvelujen ja niissä olevien sisältöjen tai tiedostojen pitää olla saavutettavia 23.9.2020. Laissa vaaditaan myös, että asiakkailla on mahdollisuus antaa saavutettavuuspalautetta syyskuusta 2020 alkaen. Kanavaa palautteen antamista varten kehitetään parhaillaan.

Lue lisää