Kertyikö viime lukuvuodelta liian vähän opintopisteitä?

Korkeakouluopiskelijan on syytä tarkistaa viime lukuvuonna suoritettujen opintopisteiden määrä. Opintotukea voi palauttaa elokuun loppuun asti.

Korkeakouluopiskelijan pitää suorittaa vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti ja aina vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa.

Jos korkeakouluopiskelija on käyttänyt 9 opintotukikuukautta, opintopisteitä pitää olla vähintään 45. Jos opintosuorituksia on vähemmän, opiskelija voi välttää pulmat palauttamalla alkuvuoden tukea elokuun loppuun mennessä. Palautuksen voi tehdä verkossa www.kela.fi/asiointi.

Opintotuen palauttaminen ei kuitenkaan auta, jos opiskelija on viime lukuvuonna suorittanut alle 20 opintopistettä, koska syyslukukauden tukea ei voi enää palauttaa. Opintotukea ei siis tulisi nostaa ollenkaan, jos lukuvuoden suoritusmäärä jää alle 20 opintopisteen.

Opintotukilautakunnat seuraavat opintojen edistymistä

Korkeakoulujen opintotukilautakunnat seuraavat vuosittain korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä. Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt riittävästi, opiskelijalle lähetetään lokakuussa selvityspyyntö. Edistymisen seuranta koskee edeltävää lukuvuotta (1.8.–31.7.) ja koko opiskeluaikaa. Yksittäisten kuukausien opintoja ei valvota.

Jos opintojen hidastumisen syynä on ollut sairaus tai muu erityinen syy, se voidaan ottaa huomioon edistymisen seurannassa. Seurannassa harkitaan opintotuen takaisinperintä myös silloin, kun opintosuorituksia on edeltävänä lukuvuotena kertynyt alle 1 opintopiste tukikuukautta kohden.

Syksyllä 2016 tehdyssä edistymisen seurannassa lähetettiin selvityspyyntökirje 12 900 korkeakouluopiskelijalle. Opintotukea maksettiin 162 400 korkeakouluopiskelijalle.

Lisätietoja asiakkaille: