Kuntoutukseen voi jatkossa osallistua entistä useammin kotoa käsin

Etäkuntoutuksella on entistä vahvempi rooli vuonna 2021 alkavissa kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa.

Kuntoutuksen järjestämiseksi on jatkossa enemmän vaihtoehtoja. Kuntoutus voidaan järjestää esimerkiksi etäkuntoutuksena asiakkaan omassa arkiympäristössä silloin kun se sopii hänelle parhaiten. Tällöin asiakas osallistuu etäkuntoutukseen esimerkiksi tietokoneella verkon välityksellä.

– Haluamme, että asiakkaamme voivat osallistua itselleen parhaiten sopivalla tavalla kuntoutukseen. Kaikilla ei ole mahdollisuutta matkustaa kuntoutukseen esimerkiksi pitkien välimatkojen, liikkumisen vaikeuksien tai vaikkapa työesteiden vuoksi. Osa asiakkaista myös haluaa osallistua kuntoutukseen kotoaan käsin, kertoo hankepäällikkö Johanna Rouvinen.

Etäkuntoutus tarjoaa pidempiaikaista tukea asiakkaan arkeen

Kela on selvittänyt etäkuntoutuksen mahdollisuuksia ja edellytyksiä hankkeessa, jossa toteutettiin yhteensä 13 eri kokeilua. Etäkuntoutuskokeiluihin osallistui eri-ikäisiä ja eri sairauksia sairastavia asiakkaita. Kokeilujen tulosten perusteella etäkuntoutus soveltuu monenlaisille asiakkaille. Osalle asiakkaista se sopii perinteistä, kasvokkain tapahtuvaa kuntoutusta paremmin. Etäkuntoutuksen avulla asiakkaalle voidaan tarjota pidempiaikaista tukea kuin yksinomaan kuntoutuslaitoksessa toteutuvassa kuntoutuksessa.  Etäkuntoutus voi myös kannustaa asiakasta harjoittelemaan kuntoutuksessa opittuja asioita myös kuntoutusjaksojen välillä.

Etäkuntoutusta yhdistetään kuntoutuslaitoksessa toteutuvaan kuntoutukseen

Vuonna 2021 käynnistyy mielenterveyden häiriöitä sairastavien sekä diabetesta tai metabolista oireyhtymää sairastavien kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja, joissa kuntoutuslaitoksessa toteutuvaan kuntoutukseen yhdistetään etäkuntoutusta.

Osittain etäkuntoutuksena toteutuvien palvelujen suunnittelussa on kuultu useita eri tahoja: erityisesti asiakkaita, palveluntuottajia ja muita jo etäkuntoutusta toteuttavia toimijoita. Lisäksi Kela on kartoittanut esimerkiksi terveydenhuollossa jo käytössä olevaa teknologiaa ja sovelluksia.

– Tietoturvallista ja helppokäyttöistä teknologiaa on olemassa ja se tarjoaa kuntoutukseen monia mahdollisuuksia.  Ratkaisevaa on se, kuinka me kuntoutuksen ja terveydenhuollon kentällä toimivat ammattilaiset suhtaudumme etäkuntoutukseen, hankepäällikkö Johanna Rouvinen toteaa.

Valtaosa hankkeen kokeiluihin osallistuneista noin 400 asiakkaasta ja reilusta 100 kuntoutuksen ammattilaisesta oli tyytyväisiä saamaansa etäkuntoutukseen ja koki etäteknologian helppokäyttöiseksi.

Kela ilmoittaa avoinna olevista tarjouskilpailuista osoitteessa www.kela.fi/hankinnat  ja HILMA-ilmoituskanavalla (www.hankintailmoitukset.fi).

 

Lisätiedot: