Lakimuutos helpotti nuorten pääsyä ammatilliseen kuntoutukseen – palveluntuottajia tarvitaan nyt lisää

Nuoret ovat löytäneet heille suunnatut uudet kuntoutuspalvelut. Kelassa on koottu tietopaketti, josta löytyy monipuolista tietoa nuorista, jotka ovat hyötyneet heille suunnatuista uusista matalan kynnyksen kuntoutuspalveluista. Uusien palveluntuottajien hankinta on parhaillaan käynnissä.

Kela sai vuonna 2017 tehtäväkseen valmistella lakimuutosta, jonka avulla on mahdollista helpottaa alle 30-vuotiaiden nuorten pääsyä ammatilliseen kuntoutukseen. Osana valmistelutyötä Kelassa toteutettiin NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisprojekti, jossa kehitettiin uusi NUOTTI-valmennuspalvelu syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. NUOTTI-valmennuksessa nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan. Lisäksi kuntoutukseen hakeutumisen kynnystä madallettiin niin, että kuntoutukseen voi hakea ilman diagnoosia ja suullisella hakemuksella. 

Lakimuutos nuorten ammatillisesta kuntoutuksesta tuli voimaan 1.1.2019. Lakimuutoksen myötä nuoren ammatillista kuntoutusta on voitu järjestää 16‒29-vuotiaalle henkilölle, jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt ja jolla on kuntoutuksen tarve. Sairaus- tai vammadiagnoosia ei edellytetä. Lisäksi kuntoutusrahaa maksetaan kuntoutuspäätöksessä mainitun kuntoutuksen keston ajan. Kelan nuorten ammatillisen kuntoutuksen palveluita ovat NUOTTI-valmennus, ammatillinen kuntoutusselvitys, työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK) sekä koulutuskokeilu.

Kelassa on koottu laaja tietopaketti, josta löytyy monipuolista tietoa kuntoutujista ja kuntoutusrahan saajista lakimuutoksen jälkeen. Kela seuraa nuorten pääsyä ammatilliseen kuntoutukseen ja tutkii muutosten vaikutuksia myös jatkossa. Tietopakettia päivitetään säännöllisesti.

Sinustako NUOTTI-valmentaja?

Lakimuutoksen myötä nuorten ammatilliseen kuntoutukseen on päässyt vuonna 2019 jo yli 2 400 nuorta. Etenkin NUOTTI-valmennus on ollut suosittu, mistä johtuen valmentajia tarvitaan lisää. NUOTTI-valmentajien kilpailutus on parhaillaan käynnissä. Kilpailutus päättyy 10.1.2020.

Lue lisää