Liikaa maksettu opintotuki on palautettava toukokuun aikana


Tuen voi palauttaa helposti verkossa Kelan asiointipalvelussa. Jos liikaa maksettua opintotukea ei palauteta ajoissa, se peritään takaisin 7,5 %:lla korotettuna.

Jos opiskelijan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2017, hän voi vapaaehtoisesti palauttaa liikaa maksetut opintorahat ja asumislisät.  Opintotuki pitää maksaa takaisin viimeistään torstaina 31.5.2018. Vuositulorajat ja tuen vapaaehtoiset palauttamiset eivät koske yleistä asumistukea.

Opintotuen saaja voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta (www.kela.fi/asiointi tai www.fpa.fi/etjanst) ennakkotiedot opintotuessa huomioon otettavista vuosituloistaan. Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vuositulot-kysely löytyy valitsemalla Opintotuki > Tukikuukaudet > Tulovalvonta > Vuositulot.

Apua tulojen arviointiin ja opintotuen palauttamiseen voi lisäksi saada 2 minuutin videosta, joka neuvoo askel askeleelta, miten Kelan asiointipalvelussa ja laskureilla saa selville palautettavan tuen määrän.

Tuki on helppo palauttaa verkossa


Opintotuen vapaaehtoisen palautuksen voi tehdä verkossa. Kelan asiointipalvelu ohjaa käyttäjää kertomalla, mitkä kuukaudet voi palauttaa ja miten palautus korottaisi vuositulorajaa. Palautuksen voi maksaa heti verkkopankissa. Vaihtoehtoisesti voi tulostaa maksamiseen tarvittavat tiedot tai tilata Kelasta maksulomakkeen, joka postitetaan kotiin.

Palautusilmoituksen voi myös tehdä lomakkeella OT 16. Paperilomake on toimitettava Kelaan viimeistään 11.5.2018. Paperilomakkeen palauttaneille opiskelijoille lähetetään kotiin valmiiksi täytetty maksulomake.

Tulorajan voi tarkistaa verkossa


Jos opiskelijalle on maksettu opintotukea 9 kuukaudelta, muiden tulojen vuosituloraja on 11 850 euroa. Opiskelija voi varmistaa oman tulorajansa asiointipalvelusta tai Kelan puhelinpalvelusta 020 692 209 ma–pe klo 9–16.

Tuloina huomioidaan opintorahaa lukuun ottamatta kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot bruttomääräisinä ilman vähennyksiä sekä apurahat ja tulot ulkomailta. Ulkomaiseen opiskelijavaihtoon tarkoitettuja apurahoja ei huomioida tulona. Opiskelijan on itse laskettava, kuinka paljon hänellä on opintotukeen vaikuttavia muita tuloja.

Jos opiskelija on saanut joltakin kuukaudelta vähemmän opintotukea kuin muina kuukausina, hän voi valita palautettavaksi tällaisen kuukauden. Korkeakouluopiskelija saa palauttamansa tukikuukaudet uudelleen käyttöönsä.

Jos opiskelijan tulot ylittävät vuositulorajan eikä hän palauta tukiaan, Kela perii liikaa maksetun tuen takaisin. Tällaisessa tilanteessa takaisin maksettava määrä on 7,5 % suurempi kuin vapaaehtoisessa palautuksessa.

Opintotuen vapaaehtoisia palautuksia kertyi vuosi sitten 27 100 opiskelijalta yhteensä 29,6 milj. euroa. Valtaosa opiskelijoista palauttaa tuet verkossa.

Kela ilmoittaa opintotuen palautukset verottajalle


Verohallinto on lähettänyt verovelvollisille esitäytetyn veroilmoituksen, jossa on huomioitu helmikuun loppuun mennessä saadut opintorahan palautukset. Kela ilmoittaa maalis-toukokuussa maksetut palautukset verottajalle automaattisesti. Opiskelijan ei siis tarvitse korjata veroilmoituksen tietoja. Verohallinto huomioi kaikki palautukset vahvistaessaan opiskelijan lopullisen verotuksen.

Lisätietoja asiakkaille: