Muutoksia erityisen kalliiden lääkkeiden ja diabeteslääkkeiden korvauksiin


Ensi vuoden alusta erityisen kalliita lääkkeitä korvataan kerralla kuukauden tarvetta vastaava määrä. Lisäksi muiden kuin insuliinia sisältävien diabeteslääkkeiden korvaus pienenee. 

Erityisen kalliita lääkkeitä korvataan vuoden 2017 alusta lähtien kerralla kuukauden tarvetta vastaava määrä. Aiemmin lääkkeitä korvattiin kerralla 3 kuukauden tarvetta vastaava määrä. Erityisen kalliita ovat lääkkeet, joiden yhden pakkauksen arvonlisäverollinen vähittäishinta on yli 1 000 euroa. Uusi lääke-erä korvataan, kun edellinen on käytetty annosteluohjeen mukaisesti lähes kokonaan loppuun. Käytännössä uuden erän voi ostaa noin viikkoa ennen edellisen loppumista.

Kaikkiin korvattaviin valmisteisiin toimitusväli

Jatkossa korvausta voi saada uuden lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen ja perusvoiteen erästä sen jälkeen, kun aiemmin ostettu erä on käytetty lääkkeen määrääjän antaman ohjeen mukaisesti lähes kokonaan loppuun.

Uudesta erästä voi saada korvausta aikaisintaan:

  • 3 viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun valmistetta on edellisellä kerralla ostettu 3 kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä
  • 2 viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun valmistetta on edellisellä kerralla ostettu 2 kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä
  • 1 viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun valmistetta on edellisellä kerralla ostettu 1 kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä tai vähemmän.                                                                                          

Kun asiakas asioi apteekissa, apteekki tarkistaa voiko uuden erän jo toimittaa korvattuna. Esimerkiksi, kun asiakas on edeltävällä apteekkikäynnillä ostanut 3 kuukauden lääkkeet, hän voi saada uuden erän korvattuna apteekista vasta sitten, kun hänellä on enintään 3 viikon lääkkeet jäljellä.

Lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto on ensi vuonna 605,13 euroa kalenterivuodessa (tänä vuonna 610,37 euroa). Vuosiomavastuun ylittymisen jälkeen Kela korvaa loppuvuoden lääkkeet ja asiakas maksaa vain 2,50 euron omavastuun jokaisesta korvattavasta lääkkeestä.

Muutoksia diabeteslääkkeiden korvauksiin

Muut kuin insuliinia sisältävät diabeteslääkkeet siirtyvät ensi vuoden alusta 100 %:n korvausluokasta 65 %:n korvausluokkaan. Näistä lääkkeistä asiakkaan itsensä maksama osuus on 35 % lääkkeen hinnasta 1.1.2017 alkaen. Insuliinia sisältävästä lääkkeestä asiakas saa jatkossakin 100 %:n erityiskorvauksen ja maksaa lääkkeestä 4,50 euron omavastuun.

Muutos on osa hallitusohjelmassa edellytettyjä yhteensä 150 miljoonan euron lääkekorvaussäästöjä. Diabeteslääkkeiden korvaustason muutos koskee hieman yli 300 000 henkilöä.
Muutokset eivät edellytä asiakkaalta toimenpiteitä. Kela myöntää ilman erillistä hakemusta uudet korvausoikeudet asiakkaille, joilla on jo voimassa oleva diabeteksen korvausoikeus.

Asiakkaat saavat tiedon uusista korvausoikeuksista kirjeitse joulukuussa 2016 ja uudet korvausoikeudet sisältävän Kela-kortin kevään 2017 aikana.

Asiakas saa hänelle kuuluvan korvauksen apteekissa, vaikka uutta Kela-korttia ei olisikaan vielä tullut. Apteekissa on aina ajantasainen tieto asiakkaan voimassa olevista korvausoikeuksista. Apteekki tarkistaa asiakkaan oikeuden korvaukseen sähköisesti Kelasta jokaisen lääkeoston yhteydessä

Asiakas voi tarkistaa hänelle myönnetyt uudet korvausoikeudet Kelan asiointipalvelusta viikolla 51. Asiointipalvelun vasemmassa valikossa on kohta ”Lääkkeiden erityiskorvausoikeudet”, jossa korvausoikeuksien numerot ovat nähtävissä. Apteekissa uusia korvausoikeuksia käytetään lääkeostoissa 1.1.2017 alkaen.

Asiakkaille lähetettävät kirjeet ovat luettavissa seuraavista linkeistä:

Diabetespotilas, jolla on voimassa oleva diabeteksen korvausoikeus  

Diabetespotilas, jolla on voimassa oleva diabeteksen korvausoikeus ja käytössä on Toujeo 300 U/ml -lääkevalmiste

Lääkkeiden vuosiomavastuu laskee

Lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto on ensi vuonna 605,13 euroa kalenterivuodessa (tänä vuonna 610,37 euroa). Vuosiomavastuun ylittymisen jälkeen Kela korvaa loppuvuoden lääkkeet ja asiakas maksaa vain 2,50 euron omavastuun jokaisesta korvattavasta lääkkeestä.