Näin koronatilanne vaikuttaa lastenhoidon tukiin

Koronaviruksesta johtuva poikkeustilanne voi aiheuttaa muutoksia lapsiperheiden arkeen. Kela pyrkii jatkamaan etuuksien maksamista voimassa olevien päätösten mukaisesti. Kela ei voi maksaa perheelle kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, jos lapsella on kunnallinen päivähoitopaikka, vaikka lapsi olisikin poissa hoidosta.

Kelasta on kysytty paljon siitä, voiko Kela maksaa perheelle kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, jos päiväkoti suljetaan ja lasta hoidetaan sen vuoksi kotona. Kela ei voi maksaa perheelle kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea silloin, kun lapsella on kunnallinen päivähoitopaikka, vaikka lapsi olisikin poissa hoidosta.

Jos lapsi on yksityisessä päivähoidossa, Kela maksaa yksityisen hoidon tukea voimassaolevan hoitosopimuksen perusteella ja enintään sovitun hoitomaksun verran. Jos perheen omavastuuosuus poistetaan ja kokonaishoitomaksun määrä on vähintään yksityisen hoidon tukea vastaava määrä, jatkuu etuuden maksaminen normaalisti. Yksityisen hoidon tukeen ei ole oikeutta siltä ajalta, kun perheen ei tarvitse maksaa hoitomaksua ollenkaan. Tämä tarkoittaa kokonaiskorvausta/-hoitomaksua, ei pelkkää perheen omavastuuosuutta. Kun päivähoitopaikka suljetaan väliaikaisesti, hoitomaksuihin ei yleensä tule katkosta. Tällöin päivähoitopaikan väliaikaisella sulkemisella ei ole vaikutusta yksityisen hoidon tukeen.

Osa-aikatyössä lasten hoidon vuoksi

Jos vanhempi tekee osa-aikatyötä lasten hoidon vuoksi, perhe voi hakea Kelasta osittaista tai joustavaa hoitorahaa. Joustavaa hoitorahaa voi saada alle 3-vuotiaan lapsen hoidon perusteella ja osittaista hoitorahaa 1. ja 2. luokalla olevan lapsen hoidosta. Joustavan ja osittaisen hoitorahan myöntäminen edellyttää, että lasta hoitava vanhempi tai muu huoltaja tekee töitä keskimäärin enintään 30 tuntia viikossa. Tuki myönnetään vähintään kuukaudeksi kerrallaan. Tukijakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta.

Osittaista tai joustavaa hoitorahaa ei voi saada silloin, jos tuen hakijalla ei ole lainkaan työtunteja sillä ajalla, jolle tukea haetaan. Silloin kannattaa selvittää, onko perheellä oikeutta esimerkiksi kotihoidon tukeen.

Jos joustavan tai osittaisen hoitorahan saaja on yhtäjaksoisesti yli neljä viikkoa kokonaan poissa töistä, muusta kuin vuosilomasta johtuen, Kela lakkauttaa hoitorahan poissaoloajan alusta alkaen. Lyhyet tai yksittäiset poissaolojaksot työstä eivät kuitenkaan vaikuta hoitorahan maksuun, jos työaikaedellytys muuten täyttyy.

Tiedotetekstiä päivitetty 2.4.2020 yksityisen hoidon tuen ja hoitomaksun osalta.

Lisätietoja