Nykyisille lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapioille jatkoaikaa

Kelan järjestämää fysio- ja toimintaterapiaa saavat lapset ja nuoret voivat jatkaa kuntoutusta nykyisten palveluntuottajien kanssa ensi toukokuun loppuun.

Lasten ja nuorten fysio- ja  toimintaterapian palveluntuottajat, jotka eivät tulleet valituksi 1.1.2019 alkavalle sopimuskaudelle, voivat jatkaa nykyistä sopimusta Kelan kanssa 31.5.2019 saakka. Jos palveluntuottaja jatkaa sopimusta, asiakkaan fysio- ja  toimintaterapia jatkuu toistaiseksi normaalisti eikä hänen tarvitse tehdä asialle mitään.

Kela lähettää asiasta kirjeen kaikille alle 18-vuotiaille asiakkaille, jotka saavat tällä hetkellä Kelan järjestämää fysio- ja  toimintaterapiaa.  Heitä on vajaat 7 000. Lisäksi Kela ottaa yhteyttä niihin asiakkaisiin, joiden palveluntuottajalla ei ole mahdollisuutta jatkaa sopimusta, ja ohjaa asiakasta tarvittaessa uuden palveluntuottajan valinnassa.

Kelassa on päätetty kilpailuttaa uudelleen lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapiat. Kela arvioi, että siinä valituksi tulleiden palveluntuottajien sopimuskausi alkaa 1.6.2019.