Opintoihin nivoutuvaa OPI-kuntoutusta on nyt tarjolla entistä useammalle

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden tueksi kehitetty OPI-kuntoutus laajenee uusiin oppilaitoksiin. Ensi vuoden alusta mukana on jo 25 oppilaitosta eri puolella maata. 

OPI-kuntoutus tarjoaa tukea opintoihin, masennusoireisiin ja elämänhallintaan ammatillista perustutkintoa tai lukio-opintoja suorittaville 16–29-vuotiaille opiskelijoille. OPI-kuntoutus auttaa esimerkiksi silloin, kun opinnot uhkaavat viivästyä. Se auttaa saattamaan tutkinnon loppuun ja vahvistamaan sosiaalisia suhteita tilanteessa, jos omat voimavarat eivät tunnu riittäviltä.  Moni hyötyy myös kursseilta saatavasta vertaistuesta.

-OPI-kuntoutus on kehitetty aidosta tarpeesta tukea opiskelijoita tilanteessa, jossa elämäntilanne on syystä tai toisesta haastava. OPI-kuntoutuksella ehkäistään ongelmien kasaantuminen ja tuetaan opintojen edistymistä haasteista huolimatta, suunnittelija Ville Räty sanoo.

OPI-kursseja on tähän asti järjestetty 13 ammatillisessa oppilaitoksessa eri puolilla maata.

Kuntoutus toteutuu opintojen ohella

OPI-kurssit järjestetään yhteistyössä kuntoutuksen palveluntuottajien ja oppilaitosten kanssa ja siihen osallistutaan opintojen ohessa.  Kurssiin sisältyy 5–8 yksilöllistä käyntikertaa ja 12 ryhmämuotoista kuntoutuspäivää kahden peräkkäisen lukukauden aikana. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus saada tukea etäyhteyden välityksellä yksilöllisen tarpeen mukaan. Oppilaitos huolehtii siitä, ettei opiskelija jää opinnoissa jälkeen kuntoutuksesta aiheutuvien poissaolojen takia. Oppilaitoksessa on nimetty yhteyshenkilö, joka toimii linkkinä opetuksen ja kuntoutuksen välillä.

Kuntoutuksen palveluntuottaja järjestää kurssien hakuvaiheessa infotilaisuuksia, joihin kuntoutuksesta kiinnostuneet opiskelijat ja oppilaitoksen henkilöstö voivat osallistua. Jokaisen mukana olevan oppilaitoksen opiskelijoille järjestetään vuosittain kaksi kurssia.

OPI-kurssille voi hakea 16–29-vuotias ammatillista perustutkintoa tai lukiota suorittava opiskelija,

  • jolla on diagnosoitu masennus- tai ahdistuneisuushäiriö
  • jonka opinnot uhkaavat pitkittyä tai keskeytyä
  • jolla on hankaluuksia sosiaalisissa tai oppimistilanteissa.

Mukana 25 oppilaitosta eri puolilta maata

Kurssien osallistujat valitaan 19 ammattioppilaitoksesta ja 6 lukiosta, joiden kanssa Kela on tehnyt yhteistyösopimuksen. Kurssien toteutuksesta vastaa palveluntuottaja yhdessä oppilaitoksen kanssa. Kurssille haetaan lomakkeella KU 132, jonka opiskelija tai oppilaitoksen OPI-yhteyshenkilö toimittaa Kelaan yhdessä B-lääkärinlausunnon tai vastaavan lääketieteellisen selvityksen kanssa. Hakemuksen teossa voi auttaa esimerkiksi kuraattori tai opiskeluterveydenhuolto.

Yhteistyöoppilaitokset:

Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna

Business College Helsinki

Espoon Seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli

Hyria Koulutus Oy, Hyvinkää

Keravan lukio

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola

Kimpisen lukio, Lappeenranta

Koulutuskeskus Salpaus, Lahti

Kouvolan seudun ammattiopisto

Lahden lyseo

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Pori

Oulun seudun ammattiopisto

Perho Liiketalousopisto, Helsinki

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Seinäjoen lukio

Seinäjoen lukion aikuislinja

Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Helsinki

Suomen Diakoniaopisto Oy, Helsinki

Tampereen seudun ammattiopisto

Turun Ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut

Vamia, Vaasa

Vuosaaren lukio, Helsinki

Yrkesakademin i Österbotten, Vaasa

Lue lisää