Opintoraha hupenee vuokranmaksuun yhä useammalla opiskelijalla

Opintotuen asumislisän kattavuus on heikentynyt viimeisten 10 vuoden aikana. Asumislisä kattaa enää keskimäärin 57 % kotimaassa opiskelevien asumismenoista.

Joulukuussa 2015 opintorahaa sai noin 225 000 opiskelijaa, joista lähes 218 000 suoritti opintojaan Suomessa. Näistä 22 % asui vanhempansa luona. Vanhempansa luona asui toisella asteella opiske-levista 44 % ja korkea-asteella opiskelevista 7 %. Vanhemman luona asuminen on hieman yleistynyt viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana, joskin vuoden 2010 huippulukemista on tultu jo jonkin ver-ran alaspäin.

Asumislisää maksettiin joulukuussa 2015 lähes 152 000 opiskelijalle, joista 142 000 asui Suomessa. Näistä 25 % asui opiskelija-asunnossa. Joulukuuhun 2005 verrattuna opiskelija-asunnossa asuvien osuus on pienentynyt.

Säännöllisesti maksettu asumislisä kattaa tätä nykyä keskimäärin 57 % Suomessa asuvien asumis-lisän saajien asumismenoista. Kattavuus on heikentynyt tasaisesti vuodesta 2005, jolloin asumislisän vuokrakattoa korotettiin viimeksi. Tuolloin asumislisä kattoi keskimäärin 70 % asumismenoista.

Asumislisän kattavuudessa ei ole juurikaan eroja siinä, opiskeleeko toisella asteella vai korkea-asteella, mutta alueittaiset erot ovat suuria. Uudellamaalla asumislisä kattaa selvästi pienemmän osuuden asumismenoista kuin muualla maassa. Nuoremmissa ikäryhmissä asumislisä kattaa suuremman osan asumismenoista kuin vanhemmissa ikäryhmissä.

Koska asumislisä kattaa pääsääntöisesti vain osan asumismenoista, myös opintoraha voi kulua osittain tai kokonaan vuokranmaksuun. Nykyään lähes joka kuudennella menee asumislisän lisäksi koko opintoraha asumiskustannuksiin. Kaikki opintotukieuronsa vuokranmaksuun käyttävien opiskelijoiden osuus asumislisän saajista on kasvanut kymmenen viime vuoden aikana.

Lue lisää:
Tilastokatsaus: Opintoraha hupenee vuokran maksuun yhä useammalla opiskelijalla (pdf)

Lue lisää: