Opintotuen saajamäärä väheni 2 %


Lukuvuonna 2016–2017 opintotukea sai lähes 280 300 opiskelijaa, joka oli 2 % vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Ammatillisissa oppilaitoksissa saajamäärä väheni 6 %. Jo yli 9 100 opiskelijaa sai opintotukea ulkomailla suoritettavaan tutkintoon, mutta vaihto-opiskeluun opintotukea saaneiden määrä väheni jälleen selvästi. Tiedot käyvät ilmi Kelan tuoreesta opintoetuustilastosta.

Opintotukea sai lukuvuonna 2016–2017 kaikkiaan lähes 280 300 opiskelijaa, joka oli 2 % vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Ammatillisissa oppilaitoksissa opintotuen saajamäärä väheni yli 5 500 opiskelijalla (−6 %). Opintorahaa maksettiin 275 500:lle ja asumislisää 188 100 opiskelijalle. Opintolainan valtiontakaus oli lukuvuoden aikana voimassa 206 300 opiskelijalla.

Vuonna 2016 opintorahaa ja asumislisää maksettiin kotimaassa opiskeleville korkeakouluopiskelijoille lähes 571 milj. euroa ja toisen asteen opiskelijoille 207 milj. euroa. Ulkomaisissa oppilaitoksissa tutkintoa suorittaville opiskelijoille maksettiin opintotukea runsaat 35 milj. euroa. Koulumatkatuen kustannukset olivat 50 milj. euroa ja korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen kustannukset 31 milj. euroa.

Joulukuussa 2016 keskimääräinen opintotuki oli 684 euroa. Tähän summaan sisältyi opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna keskimääräinen opintotuki kasvoi 2 %. Suomessa opiskelevilla yliopisto-opiskelijoilla keskimääräinen opintotuki oli 855 euroa, ammattikorkeakouluopiskelijoilla 840 euroa, ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilla 419 euroa ja lukiolaisilla 181 euroa. Ulkomaisissa oppilaitoksissa tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla keskimääräinen opintotuki oli 1 139 euroa.

Opintolainaa ja oikeus opintolainavähennykseen yhä useammalla


Lukuvuoden 2016–2017 aikana runsaat 134 500 opiskelijaa nosti valtion takaamaa opintolainaa. Lainaa nostaneita oli lähes 7 % enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Lukuvuoden lopussa opintovelallisia oli kaikkiaan noin 377 900 ja heillä oli opintolainaa keskimäärin 6 691 euroa. Valtion takaamien opintolainojen pääoma oli lukuvuoden lopussa hieman yli 2,5 miljardia euroa.

Opintolainavähennyksen saajien määrä on yhä kasvussa. Vuonna 2016 jo 11 100 opiskelijalle myönnettiin oikeus opintolainavähennykseen verotuksessa, mikä oli runsaat 11 % edellisvuotta enemmän. Myönnetty opintolainavähennysoikeus oli keskimäärin 2 046 euroa. Opintolainahyvityksen sai 41 opiskelijaa, joista 28 oli suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon. Maksettu opintolainahyvitys oli keskimäärin 1 434 euroa.

Vaihto-opiskelu opintotuella väheni edelleen


Lukuvuonna 2016–2017 määräaikaisesti ulkomailla opiskelevia opintotuen saajia oli 4 207, joka oli yli neljänneksen vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Ulkomaiseen opiskelijavaihtoon osallistuville opintotukea maksettiin useimmiten Saksaan, Espanjaan, Isoon-Britanniaan ja Alankomaihin.

Ulkomailla koko tutkintoa opiskelevia opintotuen saajia oli 9 148, joka oli 9 % edellislukuvuotta enemmän. Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Virossa opiskeli yhteensä yli 60 % ulkomailla tutkintoa suorittavista opintotuen saajista. Seuraavaksi suosituimmat maat olivat Alankomaat, Yhdysvallat, Saksa ja Tanska. Noin 85 % ulkomailla tutkintoa suorittavista opintotuen saajista opiskeli EU-maassa.

Ulkomaalaisten opintotuen saajien määrä kasvoi edellisvuodesta 3 %, yhteensä 7 159 opiskelijaan. Heistä kolmannes oli Viron tai Venäjän kansalaisia. Seuraavaksi suurimmat ryhmät muodostuivat Somalian, Thaimaan, Afganistanin, Irakin ja Kiinan kansalaisista.

Lue lisää: Kelan opintoetuustilasto 2016/17 (pdf)