Opiskelijalapsiperheille lisää opintorahaa

Opintotukeen tulee pieniä parannuksia vuoden 2020 alusta alkaen. Opintorahan huoltajakorotus suurenee, kaikki ulkomailla opiskelevat saavat samansuuruisen asumislisän ja opintotuen saajan omien tulojen tulorajat suurenevat. Lisäksi opintotuen vapaaehtoisten palautusten määräaika tulee lyhenemään huhtikuun loppuun.

Opintorahan huoltajakorotus on 100 e/kk tammikuusta 2020 alkaen. Huoltajakorotus suurenee 25 eurolla. Huoltajakorotuksen saajia on noin 15 000.

Ulkomailla opiskelevat voivat saada opintotuen asumislisää yleensä 210 e/kk. Asumislisä on kuitenkin ollut pienempi määrätyissä entisen Itä-Euroopan maissa. Esimerkiksi Bulgariassa, Romaniassa tai Sloveniassa opiskelevalla asumislisän perusmäärä on ollut 58,87 e/kk. Tammikuusta 2020 alkaen kaikki ulkomailla opiskelevat ja vuokralla asuvat voivat saada opintotuen asumislisää 210 e/kk. Asumislisä suurenee noin 350:llä ulkomailla opiskelevalla.

Kela tarkistaa huoltajakorotukset ja asumislisät automattisesti. Opiskelijat, joiden opintotuki suurenee, saavat uuden opintotukipäätöksen joulukuussa ilman hakemusta.

Opintotuen vuositulorajat suurenevat

Opintotuen saajan omien tulojen vuositulorajoja korotetaan joka toinen vuosi palkkojen muutoksen mukaan. Tukivuosien 2020 ja 2021 tulorajoihin tulee tämän mukaisesti 4,5 %:n korotukset. Jos opiskelija saa opintotukea 9 kuukaudelta, hänellä voi olla opintotuen lisäksi muita tuloja 12 498 euroa vuodessa. Tulorajan korotus on 525 euroa. Jos opintotukikuukausia on 10, vuosituloraja on 11 116 euroa.

Opintotuen uudet tulo- ja takaisinperintärajat ovat nähtävissä kela.fi-sivuilla. Opiskelijan pitää itse huolehtia siitä, etteivät vuositulot ylitä vuositulorajaa. Opiskelija voi arvioida tulojensa vaikutusta opintotukeen Kelan tulovalvontalaskureiden avulla.

Jos tulot ylittävät vuositulorajan, opiskelija voi perua tai palauttaa opintotukea. Opintotuen vapaaehtoisten palautusten määräaika tulee lyhenemään kuukaudella. Tukivuoden 2019 palautukset on maksettava viimeistään 30.4.2020. Muutos johtuu verotuksesta.

Opintolainahyvityksen saaminen helpottuu ulkomailla opiskelevilla

Jos korkeakouluopiskelija suorittaa tutkinnon määräajassa, Kela voi maksaa osan opintolainasta opintolainahyvityksenä. Nyt tätä määräaikaa voidaan pidentää ulkomaisissa korkeakoulututkinnoissa, jos viivästys tutkintotodistuksen saamisessa tai lukukausien määrittelyssä on pidentänyt tutkinnon suorittamisaikaa. Opintolainahyvitykseen oikeuttavaa suorittamisaikaa voidaan tällöin pidentää enintään 3 kuukaudella.

Lue lisää