Oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa alle 18-vuotiaiden oikeuteen saada työttömyysetuutta

Oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen elokuussa 2021. Lakimuutos tuo mukanaan muutoksia myös alle 18-vuotiaiden oikeuteen saada työttömyysetuutta.

Oppivelvollisuus laajenee 1.8.2021. Toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuuden laajeneminen tarkoittaa sitä, että nuoren täytyy peruskoulun jälkeen suorittaa toisen asteen tutkinto lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Vaihtoehtona on myös hakeutua niin sanottuun nivelvaiheen koulutukseen.

Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee nuoria, jotka päättävät peruskoulunsa vuonna 2021 tai sen jälkeen.

Työttömyysetuutta voi saada, jos on suorittanut oppivelvollisuuden

Oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa myös alle 18-vuotiaiden oikeuteen saada työttömyysetuutta 1.8.2021 alkaen. Tähän asti 17-vuotias työnhakija on voinut saada työttömyysetuutta. Jatkossa alle 18-vuotiaalla työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, jos hän ei ole suorittanut oppivelvollisuutta.

Oppivelvollisuus päättyy, kun henkilö on suorittanut ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon.

17-vuotiaalla työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen myös siinä tapauksessa, että hän on keskeyttänyt oppivelvollisuutensa suorittamisen esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden vuoksi. 

Kela tutkii 17-vuotiaan etuuden saajan tilanteen

Kela tutkii elokuun alussa, onko silloin työttömyysetuutta saavilla 17-vuotiailla edelleen oikeus etuuteen. Jos nuori on suorittanut ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon, hän voi saada työttömyysetuutta edelleen 1.8.2021 jälkeen.

Jos nuori ei ole suorittanut oppivelvollisuuttaan, hänen oikeutensa työttömyysetuuteen päättyy 31.7.2021. Tällaisessa tilanteessa nuoren kannattaa selvittää, voiko hän saada joitain muita Kelan etuuksia. 17-vuotias voi hakea esimerkiksi opintotukea, jos hän opiskelee.

Lisätietoja asiakkaille