Osa-aikatyötä tekevä ei joudu enää odottamaan työttömyysetuutta

Palkan ja työttömyysturvan yhteensovittaminen helpottuu 1.4.2019 alkaen. Asiakas ilmoittaa työssäolostaan Kelaan normaalisti työttömyysajan ilmoituksessa, mutta työttömyysetuuden määrään työnteko vaikuttaa vasta sitten, kun palkka työstä on maksettu. Tiedon maksetun palkan määrästä Kela saa tulorekisteristä.

Kun työtön työnhakija yhdistää osa-aika- tai keikkatyön ja työttömyysetuuden, hänelle voidaan maksaa soviteltua työttömyysetuutta, jossa otetaan huomioon työstä saatu palkka. Palkkatietojen odottaminen on tähän saakka aiheuttanut sovitellun työttömyysetuuden hakijalle viivettä ja epävarmuutta, koska etuutta ei ole voitu maksaa ennen kuin asiakas on toimittanut palkkalaskelman.

Lainmuutoksen myötä palkka sovitellaan työttömyysetuuden kanssa siinä etuuden maksujaksossa, jonka aikana se maksetaan. Jos esimerkiksi osa-aikatyötä on tehty toukokuussa ja sen palkka maksetaan kesäkuun puolivälissä, palkka sovitellaan kesäkuun työttömyysetuuden kanssa. Toukokuun työttömyysetuus maksetaan ilman viivästyksiä ja täytenä, jos toukokuussa ei ole muita sovittelussa huomioitavia tuloja.

•	Infograafi sovitellun työttömyysturvan muutoksesta 1.4.2019. Sama tieto on tekstinä sivulla.
Katso kuva täysikokoisena.

Aiemmin esimerkiksi helmikuussa tehdyn osa-aikatyön palkka on soviteltu helmikuun työttömyysetuuden kanssa, vaikka palkka olisi maksettu vasta maaliskuun puolivälissä. Näin helmikuun työttömyysetuuden maksaminen on viivästynyt ja palkka on vaikuttanut etuuteen jo etukäteen.

Kela saa palkkatiedot tulorekisteristä

Muutos koskee 1.4.2019 jälkeiseltä ajalta maksettavaa työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. Asiakkaan ei tarvitse olla muutoksen vuoksi yhteydessä Kelaan. Asiakkaan pitää edelleen ilmoittaa työttömyysajan ilmoituksessa, jos hän on ollut töissä. Työssäoloaika pitää aina ilmoittaa, vaikka maksettu palkka jäisi alle työttömyysturvan suojaosan (300 e/kk).

Palkkakuitteja ei tarvitse enää toimittaa Kelaan, sillä Kela saa tiedot suoraan tulorekisteristä. Jos tulorekisteristä ei löydy riittävää tietoa maksetusta palkasta, Kela ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja pyytää tietoja erikseen.

Muut sovitellun työttömyysetuuden edellytykset pysyvät ennallaan. Sovitellun työttömyysetuuden suojaosa on jatkossakin 300 euroa kuukauden sovittelujakson aikana ja 279 euroa, jos sovittelujakso on neljä viikkoa. Perussäännön mukaan jokainen suojaosan ylittävä euro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä.

Vuonna 2018 soviteltua Kelan maksamaa soviteltua työttömyysetuutta sai 71 300 henkilöä, mikä on 21 % kaikista etuuden saajista.

Lisätietoja asiakkaille