Osa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajista vaihtuu

Kela ottaa yhteyttä niihin vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaisiin, joiden palveluntuottaja vaihtuu 1.1.2019.

Kela on kilpailuttanut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajat.  Uudet sopimukset tulevat voimaan 1.1.2019. Kela ottaa yhteyttä kaikkiin asiakkaisiin, joiden nykyinen palveluntuottaja ei enää jatka Kelan sopimuskumppanina.  

Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille erilaisia terapioita, esimerkiksi toimintaterapiaa, puheterapiaa, musiikkiterapiaa ja psykoterapiaa sekä moniammatillista kuntoutusta kuntoutuslaitoksessa.  Asiakas voi itse valita palveluntuottajan, joka toteuttaa kuntoutuksen. Edellytyksenä on, että palveluntuottajalla on sopimus Kelan kanssa.

Kelan ja palveluntuottajien uudet sopimukset tulevat voimaan 1.1.2019. Kela ottaa yhteyttä soittamalla tai lähettämällä viestin verkkoasiointipalvelussa, kun uudet sopimukset on allekirjoitettu ja rekisteröity niihin asiakkaisiin, joiden palveluntuottaja vaihtuu.

  • Terapia-asiakas: Kela ottaa yhteyttä asiakkaaseen, jolla on voimassa oleva kuntoutuspäätös Kelan korvaamasta terapiasta ja auttaa tarvittaessa uuden terapeutin löytämisessä.
  • Moniammatillisen yksilökuntoutuksen asiakas: Jos kuntoutus alkaa vuoden 2018 aikana, sama palveluntuottaja toteuttaa kuntoutuksen loppuun asti kuntoutuspäätöksen mukaisesti. Jos kuntoutus alkaa vuonna 2019, Kela ottaa tarvittaessa asiakkaaseen yhteyttä uuden palveluntuottajan valitsemiseksi.

Asiakkaat, joiden palveluntuottaja pysyy samana, jatkavat kuntoutustaan saamansa kuntoutuspäätöksen mukaisesti myös 1.1.2019 jälkeen. 

Lisätietoja: