Osallistu Kelan saamenkielisten palvelujen kehittämiseen

Oletko käyttänyt Kelan saamenkielisiä palveluja? Millaiset palvelut sopisivat parhaiten sinun tarpeisiisi? Millaista saamenkielistä viestintää toivoisit? Vastaa lyhyeen kyselyyn ja auta meitä kehittämään saamenkielisiä palveluja ja viestintää.

Kyselyllä kartoitetaan saamenkielisten asiakkaiden kokemuksia Kelan saamenkielisistä palveluista ja viestinnästä. Kysely avautuu tiistaina 8.9. Kyselyyn voi vastata pohjois-, inarin- ja koltansaameksi tai suomeksi. Linkit kyselyyn löytyvät saamenkielisten kela.fi-verkkosivujen etusivuilta.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kyselyssä on sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Lisäksi pyydetään vastauksia muutamiin vastaajaan liittyviin taustakysymyksiin. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti, eivätkä yksittäiset vastaukset näy tuloksista.

Kyselyn toteuttamisessa noudatetaan Kelan tietosuojakäytäntöjä. Vastauksia ja kehittämisehdotuksia käytetään Kelan saamenkielisten palvelujen ja saamenkielisen viestinnän kehittämiseen.

Kelan saamenkieliset palvelut perustuvat saamen kielilakiin. Kehittämällä saamenkielistä palvelua ja viestintää pyritään varmistamaan, että saamenkielisten asiakkaiden kielelliset oikeudet ja yhdenvertaisuus toteutuvat Kelan palveluissa.

Kiitos vastauksistasi!   

Osallistu kyselyyn täällä.