Palveluntuottajan tehtävänä on varmistaa Kelan korvaamien taksimatkojen saatavuus ja laatu

Kelan korvaamien taksimatkojen kilpailutus toi maakuntiin uudenlaisen liiketoimintamallin. Uusi malli mahdollistaa autoilijoiden erikoistumisen erityisesti Kelan korvaamiin taksimatkoihin ja autojen entistä tehokkaamman käytön. Maakunnallinen palveluntuottaja vastaa siitä, että alueella on tarvittava määrä autoja ja asiakkaat saavat taksin tilauksensa mukaisesti.

Jos asiakas on tilannut taksimatkan hyvissä ajoin, mutta palveluntuottaja ei pysty oman laiminlyöntinsä takia järjestämään kuljetusta sovittuna ajankohtana, voi asiakas hakea tilausvälityskeskuksesta jälkikäteen korvauksia muulla tavoin tehdyn matkan hänelle aiheuttamista kustannuksista. Tämän pitäisi kuitenkin olla erittäin harvinainen poikkeustilanne. Kela luottaa kilpailuttamiensa palveluntuottajien palvelukykyyn.

Asiakkaan kannattaa tilata taksimatka tilausvälityskeskuksesta hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään matkaa edeltävänä päivänä klo 14.00. Matkat tilataan tilausvälityskeskuksesta myös silloin, kun taksia tarvitaan äkillisesti. Asiakas voi tilata samalla kertaa kaikki tiedossaan olevat taksimatkat seuraavien 14 vuorokauden ajalle. Samalla kertaa voi tilata sekä meno- että paluumatkan, jos paluuajankohta on tiedossa. Näin taataan se, että tilausvälityskeskukselle jää riittävästi aikaa kuljetusten järjestämiseen ja samaan suuntaan samaan aikaan kulkevien matkojen yhdistelemiseen.

Kela seuraa palvelun laatua

Kela kilpailutti taksimatkojen suorakorvausmenettelyn vastaamaan 1.7. voimaan tulevaa liikennepalvelulakia. Heinäkuun alusta lähtien maakunnalliset palveluntuottajat vastaavat taksitilausten vastaanottamisesta, taksimatkojen yhdistelystä, välityksestä, kuljetusten valvonnasta, kuljetuspalveluiden järjestämisestä, maksuliikenteestä ja palvelun laadun raportoinnista.

Uuden toimintamallin myötä Kelan korvaamia matkoja ajavia takseja tulee olemaan koko maassa vähemmän kuin aiemmin. Malli mahdollistaa mm. autojen tehokkaamman logistiikan, joka vaikuttaa kalustomääriin. Kelassa pidetään hyvänä, että autoilijat erikoistuvat Kelan korvaamiin taksimatkoihin.

Kelassa arvioidaan, että autoilijoita on saatu mukaan uuteen toimintamalliin suuressa osassa maata riittävästi, joillain alueilla jopa yli tarpeen. Mm. Pohjois-Karjalassa ja Satakunnassa autoilijasopimuksia vielä tehdään. Palveluntuottaja voi hankkia myös omaa kalustoa tuottamaan kuljetuspalveluita, jos tarve vaatii.

Kela seuraa palvelun laatua ja asiakkaiden oikeuksien toteutumista koko hankintakauden ajan ja edellyttää sitä myös tilausvälityskeskuksilta. Kela on keskustellut asiasta säännöllisesti myös ministeri Pirkko Mattilan kanssa.