Perustulokokeilun valmistelu etenee


Perustulokokeilun on tarkoitus alkaa 1.1.2017. Kela vastaa kokeilun toteuttamisesta. Eduskunta hyväksyi kokeilun mahdollistavan lain sisällön 13. joulukuuta. Eduskunta käsittelee lakiesitystä vielä joulukuussa. Laki tulee voimaan, kun tasavallan presidentti on vahvistanut sen.

Perustulokokeilun valmistelu on Kelassa täydessä vauhdissa. Kela valmistelee parhaillaan henkilöstön koulutusta, asiakasviestintää ja maksualustaa. Ensimmäiset perustulot on valmistauduttu maksamaan 9.1.2017.

Kokeilun osallistujat valitaan satunnaisotannalla joulukuun puolivälissä. Otantakoodi, jonka perusteella arvonta tehdään, julkistettiin joulukuun alussa Kelan verkkosivuilla. Kokeiluun osallistuvat saavat tiedon valinnasta joulukuun lopussa.

Kelan johtama, eri tutkimuslaitosten tutkijoista muodostuva ryhmä on selvittänyt, miten perustulokokeilu kannattaa toteuttaa. Perustulokokeiluun otetaan mukaan Kelan työttömyysturvaetuuksia saavat tietyin rajauksin. Tästä joukosta poimitaan satunnaisotannalla 2 000 hengen kokeiluryhmä, johon kuuluville maksetaan perustuloa 2 vuoden ajan. Kokeiluun osallistuminen on pakollista, jotta siitä saatavat tulokset eivät vääristyisi. Perustulon määrä on 560 e/kk. Sen maksaa Kela.

Perustulokokeilun asiakassivut avautuivat 

Perustulokokeilun asiakassivut on avattu osoitteessa www.kela.fi/perustulo. Verkkosivuille on koottu tietoa muun muassa perustulokokeilun toteutuksesta, perustulon määrästä ja muiden etuuksien vaikutuksesta perustuloon. Sivustolta löytyy myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Lisätietoja: