Psykososiaaliset vaikeudet jäävät usein piiloon aivotoiminnan häiriöiden hoidossa


Aivotoiminnan häiriöt aiheuttavat usein esimerkiksi univaikeuksia ja tunne-elämän ongelmia. Uusi kysely auttaa niiden selvittämisessä ja tutkimisessa.

Yleisimpiä aivotoiminnan häiriöihin liittyviä psykososiaalisia vaikeuksia ovat uni-, muisti- ja tarkkaavaisuusvaikeudet, ahdistuneisuus sekä tunne-elämän ja ihmissuhteiden ongelmat. Erityisesti mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyy usein monenlaisia psykososiaalisia vaikeuksia.

– Ihmisen kokonaistilanne ja toimintakyky on tärkeä ottaa hoidossa ja kuntoutuksessa huomioon. Monien häiriöiden hoito keskittyy kuitenkin oireisiin, eikä asiakkaan elämäntilannetta selvitetä eikä seurata, sanoo vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen A-klinikkasäätiöstä.

Uusi kysely auttaa asiakkaan kokonaistilanteen selvittämisessä

Eurooppalainen tutkimushanke selvitti, että eri aivotoiminnan häiriöihin liittyy yhteisiä psykososiaalisia vaikeuksia. Tulosten pohjalta laadittiin menetelmä vaikeuksien selvittämiseen.

PARADISE24-kysely auttaa hoitohenkilökuntaa selvittämään, kärsiikö asiakas psykososiaalisista vaikeuksista. Kyselyä voi käyttää aivotoiminnan häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen lisäksi niiden tutkimuksessa. Kyselylomake on saatavilla ilmaiseksi.

Alustavien kokemusten mukaan Paradise24-kysely toimii hyvin asiakkaan tilanteen kartoittamisessa.

– Suosittelemme kyselyn käyttöönottoa erityisesti silloin, jos asiakkaan kokonaistilanteen selvittäminen ei ole aiemmin sisältynyt hoitorutiineihin, Pitkänen sanoo.

– Tutkimukseen perustuvan menetelmän kehittäminen on työlästä ja vie monta vuotta. On erittäin hyvä, että suomalaiset osallistuvat yhteiseurooppalaiseen kehittämistyöhön. Toisaalta on tärkeää, että väline soveltuu myös suomalaiseen kulttuuriin.

Euroopan unionin ja Kelan rahoittama Aivotoiminnan häiriöihin liittyvät psykososiaaliset vaikeudet (PARADISE) -tutkimushanke toteutettiin vuosina 2010–2013. Mukana oli kymmenen yhteistyökumppania kahdeksasta Euroopan maasta. Suomesta hankkeeseen osallistui A-klinikkasäätiö.

Julkaisu: Pitkänen, T., Levola, J., Tourunen, J., Kaskela, T. ja Holopainen, A. Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet. PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 143, 2016. ISSN 2343-2780 (nid.), ISSN 2343-2799 (pdf). Hinta: 36 euroa.

Tilaukset: julkaisut@kela.fi

Lisätietoja