Rahoitusvastiketta ei huomioida enää menona perustoimeentulotuessa

Rahoitusvastikkeesta voidaan huomioida perustoimeentulotuessa ainoastaan se osuus, jolla katetaan yhtiölainan korkomenoja. Muutos perustuu korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun.  

Rahoitusvastike on osa omistusasunnosta kuukausittain maksettavaa yhtiövastiketta. Perustoimeentulotukea ei voi jatkossa saada siihen osaan rahoitusvastiketta, joka käytetään yhtiölainan lyhennykseen. Muutos perustuu korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun KHO 2019:46.

Kela voi huomioida perustoimeentulotuessa rahoitusvastikkeesta ainoastaan sen osuuden, jolla katetaan yhtiölainan korkomenoja. Rahoitusvastikkeen sisältämät yhtiölainan korkomenot voidaan huomioida menona, kun asiakas toimittaa niistä Kelaan selvityksen, josta koron määrä ilmenee. Selvityksen voi saada esimerkiksi isännöitsijältä.

Muutos tulee voimaan 1.7.2019. Rahoitusvastike huomioidaan kuitenkin menona vuoden loppuun asti tai vähintään 3 kuukauden ajan asiakkaille, joille se on aikaisemmin huomioitu menona.

Lisätietoa asiakkaille