Ruotsin Pensionsmyndigheten jatkaa takuueläkkeen maksamista Suomeen

Ruotsi jatkaa takuueläkkeen (garantipension) maksamista EU- ja Eta-maihin sekä Sveitsiin vuoden 2020 loppuun asti. Suomessa asuvat saavat siis garantipensioninsa vuonna 2020 kuten nykyisin. 

EU-tuomioistuin katsoi joulukuussa 2017, että Ruotsin garantipensionia ei tarvitse maksaa ulkomaille. Lokakuussa 2019 Ruotsissa säädettiin tilapäinen laki, joka mahdollistaa garantipensionin maksun jatkamisen EU- ja Eta-maihin sekä Sveitsiin vuoden 2020 loppuun saakka. Aiemmin Ruotsissa oli säädetty vastaava laki, jonka perusteella eläkkeen maksamista jatkettiin vuoden 2019 loppuun asti.

Ruotsissa on aloitettu selvitystyö garantipensionin jatkosta ja siitä, miten eläkettä tulevaisuudessa maksetaan ulkomaille. Muutoksia Suomessa asuvien, Ruotsista garantipensionia saavien eläkkeisiin voi tulla aikaisintaan vuoden 2021 alusta.

Garantipensionin maksuun liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä Ruotsin Pensionsmyndigheteniin.

Lue lisää