Saamenkielisten asiakkaiden vakiotaksioikeus säilyy palveluntuottajan vaihtuessa

Kelan korvaamien taksimatkojen palveluntuottaja vaihtuu Lapissa 15.12.2020. Uusi palveluntuottaja on Menevä Oy. Saamenkielisten asiakkaiden oikeus käyttää omakielistä vakiotaksia säilyy ennallaan palveluntuottajan vaihtumisen jälkeen.

Kelan korvaamien taksimatkojen palveluntuottaja vaihtuu Lapissa joulukuussa. Palveluntuottajan vaihtuminen ei vaikuta asiakkaiden palveluihin. Kela-taksin tilausnumero 0800 302 240 säilyy ennallaan.

Saamelaisalueen (Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat sekä Sodankylän kunnan pohjoisosassa sijaitseva Lapin paliskunnan alue) saamenkielisillä asiakkailla on edelleen oikeus käyttää omakielistä vakiotaksia saamen kielilain perusteella. 

Palveluntuottajan vaihtumisen vuoksi tuttu saamenkielinen vakiotaksi voi kuitenkin vaihtua. Saamenkielisten vakiotaksiasiakkaiden pitää selvittää nykyiseltä vakiotaksiltaan jatkuuko vakiotaksiasiakkuus 15.12.2020 jälkeen. Jos asiakkuus ei jatku, Menevä Oy osoittaa asiakkaalle uuden saamenkielisen vakiotaksin. 

Toimintaohjeet uuden vakiotaksin saamiseksi ja vakiotaksien yhteystiedot löytyvät Menevä Oy:n verkkosivuilta osoitteesta meneva.fi (suomeksi).

Jos asiakas ei halua uutta saamenkielistä vakiotaksia, hän voi tilata matkan Lapin alueellisesta tilausnumerosta 0800 302 240.

Lisätietoja vakiotaksiasiakkuudesta saa Kelan palvelunumerosta 020 634 0402 tai osoitteesta www.kela.fi/vakiotaksiasiakkuus.