Sairauspäivärahaa pitkään saavien kuntoutustarpeen selvittämistä tehostetaan

Kun työkyvyttömyys pitkittyy, Kela selvittää asiakkaan kuntoutustarpeen viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 60 päivää. Jatkossa Kela selvittää kuntoutustarpeen tarvittaessa myös silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 150 ja 230 päivää.

Kelan on selvitettävä asiakkaan kuntoutustarve viimeistään silloin, kun asiakas on saanut sairauspäivärahaa 60 arkipäivää.

1.1.2022 sairausvakuutuslakiin tulee muutos, jonka myötä Kela selvittää kuntoutustarpeen tarvittaessa myös silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 150 ja 230 päivää. Näitä ajankohtia kutsutaan sairauspäivärahakauden tarkistuspisteiksi.  Kuntoutustarpeen selvittämistä tehostamalla halutaan ehkäistä pitkittyviä työkyvyttömyyksiä ja varmistaa, että asiakas saa tarvitsemansa kuntoutuspalvelut oikeaan aikaan. Näillä toimenpiteillä edistetään asiakkaan työhön palaamista ja ehkäistään työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista.

Kela selvittää kuntoutustarvetta käytössään olevien asiakirjojen pohjalta ja tarvittaessa soittaa asiakkaalle. Asiakas saa tietoa mahdollisesta kuntoutuksesta ja hänen kanssaan voidaan pohtia eri vaihtoehtoja.  Tarvittaessa hänet ohjataan sopivaan kuntoutukseen.  

Tarkistuspisteet huomioidaan myös työterveyshuollossa

Pitkittyviin sairauspäivärahakausiin kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota myös työterveyshuollossa. Jo nyt työterveyshuollon täytyy selvittää työntekijän työssä jatkamisen mahdollisuuksia ennen kuin sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivää. Viimeistään silloin työntekijän on toimitettava Kelaan työterveyslääkärin lausunto jäljellä olevasta työkyvystä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksista, jotta sairauspäivärahan maksu ei katkea.  

Jatkossa työterveyshuolto selvittää työssä jatkamisen mahdollisuuksia tarvittaessa myös ennen kuin työntekijä on saanut sairauspäivärahaa 150 ja 230 päivää. Jos lausunto työssä jatkamisen mahdollisuuksista on tehty, työntekijän pitää toimittaa se Kelaan. Toisin kuin 90 päivän kohdalla, tämän lausunnon puuttuminen ei kuitenkaan estä päivärahan maksun jatkumista.

Vuonna 2020 sairauspäivärahaa sai 294 568 henkilöä. Vuonna 2019 saajia oli 304 146 henkilöä. Heistä noin 32 000 sai sairauspäivärahaa 150 päivää tai enemmän. Vuonna 2019 sairauspäivärahan enimmäisaika (300 päivää) täyttyi noin 25 187 henkilöllä eli noin 8 %:lla.