Sisäinen arviointi perustoimeentulotuen siirtymisestä Kelaan on julkaistu

Kelan sisäisen arvioinnin mukaan perustoimeentulotuen siirrossa vietiin suuri hanke läpi aikataulussa. Toimeentulotukihakemusten käsittelyn ruuhkautumiseen vaikuttivat useat syyt.

Kela teki toukokuussa 2017 sisäisen arvioinnin perustoimeentulotuen siirtymisestä Kelaan. Perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelaan 1.1.2017. Arviointiraportissa on 35 sivua ja se on julkaistu kela.fi-sivuilla.

Arvioinnin mukaan perustoimeentulotuen siirron onnistumisiin kuuluivat laajojen rekrytointien toteuttaminen ja hankkeen aikainen viestintä. Lisäksi etuuskulujen arvioinnissa, tilastointijärjestelmän luomisessa ja uuden tietojärjestelmän käyttöönotossa ajallaan onnistuttiin.

Ruuhkan taustalla useat syyt

Alkuvuonna toimeentulotuen hakemusten käsittely ja asiakaspalvelu ruuhkautuivat. Arvioinnin perusteella lainsäädännön valmistumisen hitaus vaikeutti etuusohjeistuksen, koulutusten ja tietojärjestelmien suunnittelua ja toteutusta.

Toimeentulotuen erityispiirteitä ei ymmärretty riittävästi. Vaikka valmisteluvaiheessa tehtiin jatkuvaa yhteistyötä Kuntaliiton ja kuntien kanssa, olisi pitänyt perehtyä perusteellisemmin siihen, miten tukea käsitellään kunnissa.

Henkilöstöä rekrytoitiin siirtymävaihetta varten liian vähän. Täysin tarkkaa arviota kunnissa käsittelyyn käytetyistä resursseista tai toimeentulotuen päätöksentekoon kuluvasta ajasta ei saatu. Siirron yhteydessä Kelalle asetettiin myös tehostamis- ja säästötavoitteita, mutta Kelan toiminnan tehokkuus arvioitiin valmisteluvaiheessa liian optimistisesti.

Perustoimeentulotuen käsittelyyn rakennettu tietojärjestelmä ei ollut kaikilta osin valmis eikä toimiva. Järjestelmään ei ehditty toteuttaa kaikkia suunniteltuja toimintoja ennen sen käyttöönottoa. Myös testaukseen olisi pitänyt voida käyttää enemmän aikaa.

Asiakkaiden yhdenvertaisuus parantunut

Sekä asiakkaat että yhteiskunta ovat kuitenkin jo hyötyneet siirrosta. Ensimmäisen puolen vuoden aikana perustoimeentulotuen kokonaisuuden hahmottaminen ja hallinta ovat parantuneet monin tavoin.

Asiakkaiden yhdenvertaisuus on parantunut ja kynnys hakea tukea on madaltunut. Myös asiointi on selkeytynyt ja helpottunut. Mahdollisuus verkkoasiointiin on tehnyt palveluista saavutettavampia ja helppokäyttöisempiä. Tammikuusta lähtien yli puolet perustoimeentulotuen hakemuksista on jätetty verkossa.

Asiakasohjaus ei kuitenkaan vielä toimi tavoitteiden mukaan. Kehitettävää on sosiaalityön tarpeen tunnistamisessa ja asiakkaiden ohjaamisessa sosiaalihuollon palvelujen piiriin. Kuntien ja Kelan yhteistyötä sekä tiedonkulkua on edelleen tiivistettävä ja parannettava.

Arvioinnin mukaan perustoimeentulotuen ruuhka on otettu Kelassa vakavasti. Siitä on opittu paljon, ja tuen toimeenpanon aktiivinen kehittäminen jatkuu.

Aloite sisäisen arvioinnin tekemiseen tuli Kelan valtuutetuilta maaliskuussa. Arviointia varten koottiin laajasti tietoa muun muassa haastatteluilla ja kyselyillä, tilastoista sekä aiheeseen liittyvistä raporteista. Kelan hallitus käsitteli arviointia 8.6. ja valtuutettujen käsittelyyn se tulee 13.6.

Lue lisää: