Suomen perustulokokeilu mukana Innovation in Politics -kilpailussa

Edellisellä hallituskaudella toteutettu perustulokokeilu on mukana Innovation in Politics -kilpailussa. Kilpailun tavoitteena on edistää demokratiaa ja eurooppalaisia arvoja.

Eurooppalaisessa Innovation in Politics Awards -kilpailussa palkitaan innovatiivisia yhteiskunnallisia hankkeita kahdeksassa kategoriassa: elämän laatu, vapaus, hyvinvointi, ekologisuus, sivistys, demokratia, ihmisoikeudet ja yhteisöllisyys. Kilpailun avulla halutaan vahvistaa demokratiaa ja tukea eurooppalaisia arvoja.

Palkittujen töiden tulee olla uraauurtavia ja innovatiivisia. Sen lisäksi arvioidaan, miten ne vahvistavat yhtenäisyyttä ja luottamusta yhteiskunnassa, osallistavat ihmisiä sekä ovat kestäviä ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia.

Perustulokokeilun alustavat tulokset: hyvinvointi koettiin paremmaksi, ensimmäisenä vuonna ei työllisyysvaikutuksia

Vuosina 2017–2018 toteutetun perustulokokeilun tarkoituksena oli selvittää mahdollisuuksia muuttaa sosiaaliturvaa niin, että se vastaisi paremmin työelämän muutoksiin. Samalla sosiaaliturva haluttiin muuttaa osallistavaksi ja työhön kannustavaksi sekä vähentää byrokratiaa ja yksinkertaistaa etuusjärjestelmää.

Perustulokokeilun arviointitutkimus on parhaillaan käynnissä, ja sen lopulliset tulokset saadaan vuoden 2020 keväällä.

– Alustavien tulosten mukaan perustulolla ei ollut ensimmäisenä vuonna vaikutusta kokeilussa mukana olleiden työllistymiseen, mutta se paransi heidän hyvinvointiaan. Kokeilussa mukana olleilla oli esimerkiksi vähemmän stressioireita sekä keskittymis- ja terveysongelmia kuin verrokkiryhmässä. He myös luottivat vahvemmin tulevaisuuteen ja yhteiskunnallisiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa, kertoo Kelan tutkimusyksikön ryhmäpäällikkö Minna Ylikännö.

– Kilpailuun osallistumalla haluamme kertoa tuloksistamme laajemmin kansainvälisesti sekä kannustaa muitakin suomalaisia toimijoita kertomaan onnistumisistaan.

Innovation in Politics toimii 14 maassa, kilpailuun projekteja koko Euroopan neuvoston alueelta

Innovation in Politics Institute (IPI) on Wienissä perustettu puolueista riippumaton organisaatio, joka toimii 14 Euroopan maassa. Sen toiminta on käynnistetty vuonna 2017 lahjoitusvaroilla. Lahjoittajia ovat muun muassa Kahane Foundation, B&C PrivatStiftung, Wienin kaupunki ja Industrieverein (Federation of Austrian Industies). IPI:n maakohtaiset edustajat ovat politiikan ja viestinnän asiantuntijoita, kuten ajatuspajoja, yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja viestintätoimistoja.

Viime vuonna Innovation in Politics -kilpailuun ilmoitettiin noin 600 hanketta ja projektia koko Euroopan neuvoston alueelta.

Kilpailuun voi tutustua verkkosivuilla: www.innovationinpolitics.eu