Kuntoutuslive verkkolähetys esittelee nuorten kuntoutuspalvelut ja ammatilliset Taito-kurssit


Katso ensimmäisen kuntoutuslive-lähetyksen 6.9. tallenne.

Kuntoutuslive on 4 verkkolähetyksen sarja, joka esittelee lääkäreille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille Kelan järjestämää kuntoutusta.

Kuntoutusta nuoren elämän eri vaiheisiin

Kela tukee nuorten opiskelu- ja työkykyä järjestämällä kuntoutusta erilaisiin elämäntilanteisiin. Nuorella voi sairauden tai vamman takia olla vaikeuksia päästä opintoihin, jatkaa opintoja tai valita ammatti. Toisaalta nuori voi tarvita apua esimerkiksi mielenterveyden ongelmiin, jotta selviäisi työstä tai opinnoista.

Nuorelle sopivia kuntoutusvaihtoehtoja ovat esimerkiksi:

Taito-kursseilta tukea työllistymiseen

Uudet ammatilliset Taito-kurssit alkavat ensi vuoden alussa. Ne on suunniteltu henkilöille, jotka tarvitsevat kuntouttavaa tukea työllistymiseen, koulutuksen aloitukseen, alan vaihtamiseen tai syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Kursseille valitaan 18–60-vuotiaita kuntoutujia. Taito-kurssi edistää kuntoutujan ammatillista etenemistä ja tukee kokonaisvaltaisesti kuntoutujan työ-, opiskelu- ja toimintakykyä. Kursseja on 2 ikäryhmälle: 18–29-vuotiaille ja 18–60-vuotiaille.

Lisätietoja