Tammi–kesäkuussa tulkki löytyi 96 %:iin kaikista tilauksista

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun tehtiin alkuvuonna 87 000 tilausta, joka on 6 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2018. Tulkki löytyi 80 000 tilaukseen eli 96 %:iin kaikista tilauksista. Eri tulkkausmenetelmissä ja alueissa on kuitenkin eroja.

Alkuvuonna tehdyistä 87 000 tilauksesta kuulovammaiset asiakkaat tekivät 47 000, puhevammaiset 27 000 ja kuulonäkövammaiset 14 000. Tilauksia oli 6 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2018. Luvuissa ovat mukana opiskelutulkkaustilaukset.

–Tilausten määrä on alkuvuonna kasvanut jokaisen asiakasryhmän kohdalla, mikä on ilahduttavaa, sanoo Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen päällikkö Sari Paloposki.

Tulkkeja etsitään jokaiseen tilaukseen huolella. Tulkin löytymiseen vaikuttaa esimerkiksi se, miten ajoissa asiakas on tehnyt tilauksen, mihin viikonpäivään tulkkaus ajoittuu ja miten tulkit ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä. Käytännössä ihan kaikkiin tilauksiin ei ole mahdollista löytää tulkkia.

Kuulovammaisten asiakkaiden tilauksista 97 %:iin löytyi tulkki. Puhevammaisten tilauksista tulkki löytyi 94 %:iin ja kuulonäkövammaisten tilauksista 96 %:iin. Ruotsinkielisten asiakkaiden tilauksista tulkki löytyi 94 %:iin.

Infograafissa kuvataan, miten tilaukset lisääntyivät 2019 ja miten paljon eri asiakasryhmät käyttävät palvelua.

Tilastoissa näkyy myös eroja alueiden ja tulkkausmenetelmien välillä. Pohjoisen alueella tilaukset toteutuivat keskimääräistä huonommin: tulkki löytyi 92 %:iin tilauksista. Keskimääräistä paremmin tilaukset toteutuivat puolestaan läntisellä alueella, jossa tulkki löytyi 97 %:iin tilauksista.

Kirjoitustulkkaustilausten määrä kaikista tilauksista oli noin 5 %, ja ne toteutuivat hieman keskimääräistä huonommin: 90 %:iin tilauksista löytyi tulkki. Eniten haasteita oli kirjoitustulkkausten välityksessä pohjoisen alueella, jossa tulkki löytyi 71 %:iin tilauksista.

–Pohjoisen alue on maantieteellisesti iso ja välimatkat pitkiä, mikä luo haasteita asiakkaiden palvelun järjestämiseen. Pohjoisen alueen kirjoitustulkkauksen resurssivajetta on saatu heinäkuussa korjattua, joten odotettavissa on, että kirjoitustulkkausta käyttävien asiakkaiden palvelu järjestyy jatkossa paremmin.

Tulkki löytyi 80 000 tilaukseen, ja noin 6 600 tilausta ei toteutunut: asiakkaat peruivat 3 200 tilausta, ja 3 400 tilaukseen ei löytynyt tulkkia. Tilaukset tilastoidaan perutuiksi esimerkiksi silloin, jos asiakas sairastuu tai ilmoittaa, ettei tarvitsekaan tulkkia viime hetken muutoksen takia. Jos tulkkia ei yrityksistä huolimatta löydy, se tilastoidaan kohtaan ”tulkkia ei löytynyt”.

Tulkkauspalveluun oli alkuvuonna oikeutettu yhteensä 6 200 henkilöä. Heistä 3 000 käytti palvelua. Palvelun käyttäjistä suurin osa, 2 000 asiakasta, oli kuulovammaisia. Puhevammaisia käyttäjiä oli 700 ja kuulonäkövammaisia 250. Asiakas lasketaan tulkkauspalvelun käyttäjäksi, jos hän käyttää sitä vähintään 1 tunnin vuodessa.

Tammi–kesäkuussa vammaisten tulkkauspalvelun kustannukset olivat 24,0 milj. euroa. Edellisvuonna vastaavaan aikaan kustannukset olivat 22,1 milj. euroa.

Lue lisää